Rodina Nových z Čečovic

GPS cintorína:

Zosnulé osoby v tomto hrobe na cintoríne

Josef Nový, 1899 - 1968 Nový Josef
Čečovice čp. 16, okr. Plzeň Jih, 20. 3. 1899 Čečovice čp. 8, 4. 2. 1968


Cintorín

Číslo hrobu:  56

Cintorín:  

QR kód hrobu

QR kód hrobu Rodina Nových z Čečovic na cintoríne

QR kód hrobu