Florián Sabo

Obrázok zosnulého: "Florián Sabo, 1913 - 1984"
Narodenie: 31. 3. 1913 Úmrtie: 29. 4. 1984
 

kňaz

 


Životopis

Pochádzal z obce Valašúr, miestna časť obce  Šúrovce, okres Trnava. Rodičia boli roľníci, hlboko veriaci. Základnú školu navštevoval v Šúrovciach, dvanásťročku študoval v Trnave. 
Teologické štúdiá absolvoval  v seminári v Nitre.  Kňazskú  vysviacku  prijal 8. mája 1938. Jeho  prvým  kaplánskym  miestom  bola Považská  Bystrica, potom  bol šesť rokov kaplánom v Nitre - Dolnom Meste.

V roku 1947 ho vymenovali za správcu farnosti v Kovarciach. Od r. 1953 až do 28. apríla 1984 pôsobil ako farár vo Veľkom Klíži. Bol obľúbeným kňazom. Okrem kazateľských schopností vynikal aj hudobným nadaním, vedel hrať na husle a harmónium. Už ako bohoslovec prispieval do časopisu Kráľovná ruženca. Svoje krátke príspevky informatívneho a náboženského rázu posielal do nitrianskeho týždenníka Svornosť v období rokov 1937 – 1940. Prispieval aj do farského časopisu Naša nedeľa, ktorý vychádzal po zániku Svornosti.

V Našej nedeli mu uverejnili vyše 70 krátkych nedeľných príhovorov. Pravidelne prispieval aj do Katolíckych novín, ktoré uverejnili niekoľko jeho kázní. Zbierku kázní pod názvom Siedmy deň pánov vydal Spolok Sv. Vojtecha v r. 1945. Bol dobrým kazateľom, náboženským publicistom a jeho publikačná činnosť je zhrnutá v knižných vydaniach a v periodikách a zborníkoch. V roku 1973 bol Biskupským úradom menovaný správcom dekanátu. Najväčším jeho darom za jeho kňazskú službu bola sviatosť kňazstva, ktorú  v roku 1980 prijal jeho žiak  Peter Paliatka.

Z Hradišťa vskutku nikdy neodišiel, len do večnosti  dňa 29. apríla 1984. Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Sabo Florián
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Ladislav Ťažký, 1924 - 2011 Ťažký Ladislav
Čierny Balog, 19. 9. 1924 Bratislava, 20. 1. 2011

Veľký Klíž - časť Klížske Hradište

Detail cintorína:

Názov hrobu: Sabo Florián

GPS hrobu:

48º 33' 26,8088''
18º 22' 25,741''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Sabo Florián, 1913 - 1984


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play