Vladimír Filo

Obrázok zosnulého: "Vladimír  Filo, 1940 - 2015"
Narodenie: Gáň, 15. 1. 1940 Úmrtie: Nitra, 18. 8. 2015
 

emeritný rožňavský biskup

 


Životopis

Vyrástol v početnej rodine, kde bolo sedem detí. Otec bol železničiar a mama sa musela venovať deťom. Rodinné prostredie mu pomohlo udržať si vieru aj v ťažkých časoch.

Vyštudoval Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave.
25. júla 1962 bol vysvätený za kňaza.
Ako kaplán našiel svoje pôsobisko v Senci, Trnave, Kolárove a v Nových Zámkoch.
V roku 1966 bol ustanovený za ceremonára na biskupskom úrade v Trnave.
V rokoch 1968 – 1970 študoval na Gregoriánskej univerzite v Ríme /licenciát z filozofie/.
Pápež Ján Pavol II ho 17. marca 1990 vymenoval za pomocného trnavského biskupa a obdržal titulárne sídlo Thucca v Mauretánií.
Dňa 16. Apríla 1990 bol v Trnave v katedrále Sv. Jána Krstiteľa konsekrovaný na biskupa J. Ex. Mons. Jánom Sokolom.
Bol rektorom Kňazského seminára Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave /1990-1991/ a osem rokov /1990-1998/ bol prednášajúcim profesorom cirkevného práva na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Od roku 1992 bol súdnym vikárom cirkevného súdu a tiež predsedom Slovenskej liturgickej komisie.
Za biskupa koadjútora pre rožňavskú diecézu ho menovali 23. novembra 2002. 
1. Marca 2003 bol menovaný za generálneho vikára.
Dňa 27. decembra 2008 prijal pápež Benedikt XVI. rezignáciu biskupa Eduarda Kojnoka a Vladimír Filo stal diecéznym biskupom rožňavskej diecézy. Do úradu bol slávnostne inaugurovaný 28. januára 2009.
Kánonické zrieknutie sa vedenia diecézy z dôvodu veku prijal Svätý Otec František tento rok v januári.

Pôsobiská v skratke:

1962 – 1963 kaplán Senec
1963 – 1965 základná vojenská služba
1965 – 1966 kaplán Trnava, kostol Sv. Mikuláša
1966 – 1968 ceremoniár biskupského úradu v Trnave
1970 – 1974 kaplán Kolárovo
1974 – 1976 kaplán Nové Zámky
1976 – 1990 správca farnosti Veľký Cetín
17. 3. 1990 vyvolený za titulárneho biskupa Tukkského v Mauretáni
16. 4. 1990 biskupská vysviacka v Katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave
1990 – tajomník BKS, Bratislava
1990 – 1991 rektor kňazského seminára Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
1990 – 1998 prednášajúci cirkevné právo, RK CMBF UK Bratislava
1992 súdny vikár Trnava
23. 11. 2002 vymenovaný za biskupa koadjútora pre rožňavskú diecézu
27. 12. 2008 vymenovaný za diecézneho biskupa rožňavskej diecézyStáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Pridať spomienku

Vladimír Filo

A P 23.08. 2015 (22:46)

Ako žiak cestou do školy chodil aj s kamarátmi najskôr do kostola sa pomodliť a potom pokračoval v ceste..
Stretol tam kaplána, ku ktorému začal po vyučovaní chodievať.
Tento okamih prispel k tomu, že sa rozhodol študovať teológiu.
Ďalším faktorom, ktorý zohral rolu bol ten, že mama zostala s deťmi sama a často ich posielala za kňazmi, ktorých brala ako jej veľkých pomocníkov vo výchove. Od malička mal k nim veľmi blízko.

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Filo Vladimír
Pridať zosnulého do hrobu

Gáň

Detail cintorína:

Názov hrobu: Filo Vladimír

GPS hrobu:

48º 13' 46,0092''
17º 43' 4,0476''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Filo Vladimír , 1940 - 2015


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play