Andrej Kmeť

Obrázok zosnulého: "Andrej Kmeť, 1841 - 1908"
Narodenie: Bzenica (ZH), 19. 11. 1841 Úmrtie: Martin, 16. 2. 1908
 

Jeho otec bol Štefan Kmeť a matka Alžbeta Kabinová. Narodil sa ako syn dedinského kováča v Bzenici. Bol najmladší z ôsmich detí. Ako šesťročný začal chodiť do školy v Žarnovickej Hute, čo bolo pre neho základom pre štúdium na gymnáziu v Banskej Štiavnici. Už tu sa prejavila jeho životná záľuba – botanika. Na škole vyučovali významní členovia rádu piaristov. Vyučovalo sa v nemeckej reči. Po skončení šiestej triedy gymnázia prešiel do siedmej triedy tzv. malého seminára v Trnave. Tam ukončil aj ôsmu triedu a teológiu odišiel študovať do Ostrihome. Po štúdiách pôsobil ako miestny kaplán v Senohrade, neskôr ako farár v Krnišove(1873-1878). V období rokov 1878 až 1905 pôsobil v Prenčove. Od roku 1906 žil na odpočinku v Martine. Andrej Kmeť, posledný slovenský polyhistor, zomrel v Turčianskom Svätom Martine 16. februára 1908

 


Životopis

Andrej Kmeť bol rímskokatolícky kňaz, slovenský polyhistor, archeológ, geológ, mineralóg, paleontológ, historik, botanik a etnograf.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Kmeť Andrej
Pridať zosnulého do hrobu

Národný cintorín Martin

Názov hrobu: Andrej Kmet

Číslo hrobu: A 15

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Kmeť Andrej, 1841 - 1908


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play