František a Etelka Zelenický

GPS cintorína:

Zosnulé osoby v tomto hrobe na cintoríne Trnovec nad Váhom- Horný Jatov

František  Zelenický, 1916 - 1993 Zelenický František
Horný Jatov, 9. 5. 1916 Horný Jatov, 9. 1. 1993
Etelka  Zelenická , 1916 - 1996 Zelenická Etelka
Palárikovo, 17. 11. 1916 Trnovec nad Váhom, 29. 4. 1996
Tibor  Zelenický, 1955 - 2002 Zelenický Tibor
Horný Jatov, 18. 12. 1955 Horný Jatov, 17. 4. 2002
Július Zelenický, 1942 - 2019 Zelenický Július
Horný Jatov, 28. 11. 1942 Šaľa, 4. 2. 2019
Pavol Zelenický, 1949 - 2020 Zelenický Pavol
Horný Jatov, 21. 6. 1949 Horný Jatov, november 2020


Cintorín

Číslo hrobu:  156

Cintorín:  Trnovec nad Váhom- Horný Jatov

QR kód hrobu

QR kód hrobu František a Etelka Zelenický na cintoríne Trnovec nad Váhom- Horný Jatov

QR kód hrobu