Nový cintorín

Adresa cintorína

Terézie Vansovej
917 71  Trnava

GPS cintorína:

Správca cintorína

RIGSTAV, spol. s r.o
033 / 554 50 41

Vlastník cintorína

mesto Trnava

Otváracia doba:

december až február od 08.00 do 18.00 hod
marec až máj od 07.00 do 19.00 hod
jún až august od 07.00 do 21.00 hod
september až november od 07.00 do 19.00 hod
26.10. až 10.11. od 07.00 do 22.00 hod

Pochované osoby

Eva Kostolányiová, 1942 - 1975 Kostolányiová Eva
Trnava, 2. 11. 1942 Bratislava, 3. 10. 1975