Dominik Tatarka

Obrázok zosnulého: "Dominik Tatarka, 1913 - 1989"
Narodenie: Plevník - Drienové, 14. 3. 1913 Úmrtie: Bratislava, 10. 5. 1989
 

prozaik, esejista, publicista, jeden z našich najuznávanejších umelcov

 


Životopis

Študoval na gymnáziu v Nitre a po maturite sa rozhodol pokračovať v štúdiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Svoje vzdelanie obohatil aj štúdiom na univerzite Sorbona v Paríži.

Počas 2.svetovej vojny bol profesorom slovenského a francúzskeho jazyk na gymnáziách v Žiline  Turčianskom Svätom Martine.

Je predstaviteľom modernej slovenskej prózy, do ktorej vmiešava prvky existencionalizmu a surrealizmu.  Patrí tiež k popredným osobnostiam protitotalitného odporu.

Jeho tvorba je poznačená 4 fázami.
V 1. fáze sa odzrkadľuje 2. svetová vojna a s ňou súvisiaca existencionálna úzkosť. V tomto období vznikli diela ako V úzkosti hľadania či Panna zázračnica.
V 2. fáze jeho tvorby prichádza pokus o vysporiadanie sa s vojnovým násilím – Farská republika, Prvý a druhý úder a pokus nastoliť spravodlivosť – Radostník, Družné letá.
V 3. fáze prichádza k presvedčeniu, že socialistický kolektivizmus je rovnako zhubný ako vojnové násilie a že jedine slobodní jednotlivci môžu utvoriť slobodné spoločenstvo – Rozhovory bez konca, Prútené kreslá, Démon súhlasu.
Prelomovým bol rok 1968, kedy Tatarka vystupuje proti Varšavskej zmluve, podpisuje Chartu 77, kvôli čomu bol prenasledovaný ŠtB, bol mu odobraný pas, dostal zákaz tvoriť a bol vymazaný z učebníc.
V 4. fáze ho vtedajšia mocnosť označila za disidenta, mal zákaz verejne vystupovať a publikovať mohol len v exile – Písačky, Sám proti noci, Listy do večnosti, Navrávačky.

Všetky štyri fázy však mali rovnaký základ – vzťah muža a ženy vo všetkých podobách.

V roku 1969 dostal titul Zaslúžilý umelec, v roku 1986 Cenu Jaroslava Seiferta udelenú Nadáciou Charty 77 za trilógiu Písačky, v roku 1999 in memoriam Národnú cenu Slovenskej republiky a Rad T. G. Masaryka I. triedy, tiež in memoriam. Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Pridať spomienku

hrob Dominika Tatarku

Michal Detko 16.04. 2015 (14:28)

takto vyzerá jeho hrob na Martinskom cintoríne v Bratislave

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Tatarka Dominik
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Jozef Adamovič, 1939 - 2013 Adamovič Jozef
Trnava, 23. 4. 1939 Košice, 2. 8. 2013
Gejza Dusík, 1907 - 1988 Dusík Gejza
Zavar, 1. 4. 1907 Bratislava, 6. 5. 1988
František Krištof Veselý, 1903 - 1977 Krištof Veselý František
Skalica, 12. 4. 1903 Bratislava, 13. 3. 1977
Viktor Kubal, 1923 - 1997 Kubal Viktor
Svätý Jur, 20. 3. 1923 Bratislava, 24. 4. 1997
Jozef Tiso, 1887 - 1947 Tiso Jozef
Bytča, 13. 10. 1887 Bratislava, 18. 4. 1947
Marián  Zednikovič, 1951 - 2007 Zednikovič Marián
Bratislava, 15. 8. 1951 Bratislava, 5. 5. 2007

Martinský Cintorín

Detail cintorína:

Názov hrobu: Tatarka Dominik

GPS hrobu:

48º 9' 48,8877''
17º 9' 40,7989''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Tatarka Dominik, 1913 - 1989


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play