Dominik Tóth

Obrázok zosnulého: "Dominik  Tóth, 1925 - 2015"
Narodenie: Kostolný Sek, 3. 8. 1925 Úmrtie: Nitra, 16. 5. 2015
 

rímskokatolícky emeritný pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

 


Životopis

Základnú školu navštevoval v Kostolnom Seku, neskôr pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Nových Zámkoch a v Šuranoch. Po maturite v roku 1944 sa prihlásil do seminára. 
Teológiu študoval v Ostrihome v rokoch 1944 - 1945, a v Bratislave. 
12. júna 1949 bol v Bratislave vysvätený za kňaza biskupom Michalom Buzalkom. Do roku 1952 bol kaplánom v Komárne.
V rokoch 1952 - 1964 pôsobil ako ceremoniár Biskupského úradu v Trnave.
V rokoch 1964 – 1973 bol správcom farnosti v Plaveckom Petri, od roku 1968 pôsobil ako administrátor v Leviciach a od roku 1970 v Dunajskej Lužnej.
V roku 1973 mu bol komunistickým režimom odobratý štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania a do roku 1977, kedy sa stal kaplánom vo Vrábľoch, bol mimo pastorácie.
V rokoch 1981- 1989 bol administrátorom v Dolnom Piali.

Dňa 13. mája 1989 bol menovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy.
Pápež Ján Pavol II. ho 17. marca 1990 vymenoval za pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a za titulárneho biskupa ubabského.
16. apríla 1990 spolu s Vladimírom Filom bol konsekrovaný Jánom Sokolom za biskupa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

Jeho biskupské motto: Per Mariam, ad jesum (Cez Máriu k Ježišovi).

Po dovŕšení 75. roku života sa vzdal aktívnej biskupskej služby.
Od 2. mája 2004 bol emeritným pomocným biskupom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
Odvtedy žil na zaslúženom odpočinku najskôr v priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu, neskôr, po odchode z Trnavy, v kláštore rehole verbistov v Nitre.

18. apríla 2015 koncelebroval pri príležitosti 40. výročia založenia Rodiny Nepoškvrnenej svätú omšu s kardinálom Jozefom Tomkom v Martine-Severe.
19. apríla 2015 celebroval pri príležitosti 25. výročia biskupskej vysviacky slávnostnú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
1. mája 2015 odcestoval na 57. Medzinárodnú púť Maltézskeho rádu do Lúrd.

65 rokov bol kňazom a 25 rokov biskupom.
 Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Pridať spomienku

čestné občianstvo

A P 24.08. 2015 (14:55)

Dňa 3. marca 2013 bolo titulárnemu biskupovi ubabskému Mons. Dominikovi Tóthovi udelené čestné občianstvo mesta Trnava. 

60. výročie kňazskej vysviacky

A P 24.08. 2015 (14:53)

Mons. Dominik Tóth slúži svätú omšu z príležitosti oslavy 60. výročia svojej kňazskej vysviacky

Mons. Dominik Tóth

A P 24.08. 2015 (14:50)

v aktívnej službe ..

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Tóth Dominik
Pridať zosnulého do hrobu

Šurany, Kostolný Sek

Detail cintorína:

Názov hrobu: Tóth Dominik

GPS hrobu:

48º 6' 13,0083''
18º 10' 24,6104''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Tóth Dominik , 1925 - 2015


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play