Eugen Suchoň

Obrázok zosnulého: "Eugen Suchoň, 1908 - 1993"
Narodenie: Pezinok, 25. 9. 1908 Úmrtie: Bratislava, 5. 8. 1993
 

Slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik. Eugen Suchoň položil základy modernej slovenskej hudby a je aj autorom slovenskej národnej opery.

 


Životopis

Eugen Suchoň strávil mladosť v Pezinku. V roku 1921 skomponoval skladbu Pochod pezinského športového klubu pre Športový klub, ktorý aj sám založil.

V roku 1923 založil salónny orchester, ktorý uviedol Predohru k Figarovej svadbe. Ako dirigent v ňom uviedol žánrovo pestrú hudobnú literatúru reprezentovanú dielami Kéllera, Franza von Suppé, Čajkovského i Mozarta a Beethovena. Začína sa obdobie jeho skladateľskej tvorby. Z tohto obdobia sa zachovalo aj niekoľko desiatok jeho olejomalieb.


Počas éry nemého filmu hrával na klavíri pri predstaveniach v modranskom a pezinskom kine. Pôsobil ako korepetítor u tanečného majstra Tyrolera. Nedeľné omše sprevádzal hrou na organe.
Na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave začína tvoriť profesionálne. Prvou skladbou, ktorú tu skomponoval pod vedením profesora Kafendu bolo Prelúdium As dur.

Štúdium ukončil absolventskou prácou Sláčikové kvarteto. V Bratislave nadviazal priateľstvá s intelektuálmi nielen z kruhov hudobných, ale aj z kruhov spisovateľských a výtvarníckych – spoznáva sa s Jánom Smrekom, Martinom Benkom, Ľudovítom Fullom, Jánom Mudrochom, Petrom Matejkom či Jankom Alexym, s básnikom Jánom Kostrom, Ladislavom Novomeským, ale i s literárnym kritikom a teoretikom Alexandrom Matuškom.


Cestu do sveta otvorila Suchoňovi jeho Baladická suita, k čomu prispelo i notové vydanie skladby v nakladateľstve Universal Edition vo Viedni. Dielo v klavírnej verzii nahrala na platňu Líza Fuchsová a o týždeň uviedol Baladickú suitu Bratislavský symfonický orchester pod taktovkou Karla Nedbala. Bola uvedená v Drážďanoch, Berlíne, vo Viedni, Rotterdame, Freiburgu, v Utrechte, Bukurešti, Sofii, v Budapešti, Záhrebe, Bazileji a v ďalších európskych mestách. Napokon sa vrátila na koncertné pódium Českej filharmónie, ktorá ju uviedla v januári 1949 s dirigentom Jozefom Vincourkom. V máji toho istého roku reprezentovala Baladická suita spolu s Concertinom pre klavír a orchester od Jána Cikkera a I. symfóniou Alexandra Moyzesa slovenskú hudbu na prvej Pražskej jari.

Dielo
Balet

Angelika (1925-1926), prvý, doteraz neinscenovaný slovenský balet hudobného skladateľa Eugena Suchoňa. Jeho uvedením sa v súčasnosti zaoberá Balet Slovenského národného divadla a plánuje ho uviesť ako svetovú premiéru dňa 27. septembra 2014 v Historickej budove opery SND v Bratislave v rámci jubilejných Bratislavských hudobných slávností.

Opery

Ester – nedokončená opera (1927)
Maškrtka – nedokončená opera (1927)
Krútňava (1941 – 49), libreto: Eugen Suchoň a Štefan Hoza, premiéra: 10. december 1949
Svätopluk (1953 – 59)

Orchestrálne skladby

Balada pre lesný roh a orchester (1928)
Sonáta As dur pre husle a klavír (1929 – 30)
Malá suita s passacagliou (1931 – 32)
Burleska pre husle a orchester (1933)
Predohra Kráľ Svätopluk (1935)
Baladická suita (1935)
Fantázia pre husle a orchester (1948)
Metamorfózy (1953)
Šesť skladieb pre sláčikový orchester (1955 – 63)
Rapsodická suita pre klavír a orchester (1965)
Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche), cyklus skladieb pre klavír, organ, sláčikový orchester a bicie nástroje (1967 – 69)
Symfonická fantázia na B-A-C-H pre organ, sláčiky a bicie (1971)
Concertino pre klarinet a orchester (1977)

Komorné skladby

Sláčikovým kvartetom (1930 – 31)
Serenáda pre dychové kvinteto (1932 – 33)
Klavírne kvarteto (1932 – 33)
Sonatína pre husle a klavír (1937)
Obrázky zo Slovenska, šesť cyklov skladieb pre klavír (1954 – 55)
Poéme Macabre pre husle a klavír (1963)
Kontemplácie pre recitátora a klavír (1964)
klavírna Elégia a Toccata (1973-78)
Elégia pre trombón a komorný orchester
Legenda pre klarinet a sláčikový orchester

Vokálna tvorba

Bačovské piesne pre barytón a klavír (1929)
Slovenské ľudové piesne (1930)
Nox et solitudo na báseň Ivana Krasku – piesňový cyklus(1932)
Štyri slovenské ľudové piesne pre soprán a klavír (1936)
Žalm zeme podkarpatskej – kantáta (1937 – 38)
Piesne z hôr, 6 slovenských ľudových piesní pre soprán, tenor a malý orchester (1938 – 41)
Spievanky (1950)
Terchovské spevy (1950)
Triptych O krvi: piesne Ad Astra na básne Štefana Žáryho (1961)
Slovenská pieseň na báseň J. Smreka (1972)
Do neznáma (1976 – 77) piesňový cyklus na slová Petra Štilichu

Zbory

O horách – vokálna symfónia (1934 – 42)
O človeku – cyklus miešaných zborov na básne Jána Smreka (1962)

Hudba k filmu

Boj sa skončí zajtra (1951)

Publikácie

Všeobecná náuka o hudbe (1955)
Akordika v hudbe 20. stor. (1977)Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Pridať spomienku

Krútňava - po premiére

Michal Detko 19.03. 2015 (15:30)

Keď zaznel záverečný akord Krútňavy a keď som vyšiel na scénu, k slzám ma dojal obraz, ktorý ma vítal:  celý súbor, zbor, sólisti, balet aj orchester boli podo mnou v jame  a ja som sa ocitol na javisku sám za neuveriteľného potlesku obecenstva. Z očí všetkých dolu podo mnou žiarila taká úprimná radosť a nadšenie,  že mi na chvíľu zovrelo srdce!    Tento úspech som si cenil najviac.

Krúňava

Michal Detko 27.02. 2014 (21:06)

úryvok z opery

Hrob

Michal Detko 19.03. 2015 (15:28)

Miestny povedali, že hrob má ako klavír. A naozaj, jedna klávesa je stlačená.. :)

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Suchoň Eugen
Pridať zosnulého do hrobu

Pezinok, Tehelná

Detail cintorína:

Názov hrobu: SUCHON

GPS hrobu:

48º 17' 12''
17º 16' 32''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Suchoň Eugen, 1908 - 1993


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play