Izabela Textorisová

Obrázok zosnulého: "Izabela Textorisová, 1866 - 1949"
Narodenie: Ratková, 16. 3. 1866 Úmrtie: Krupina, 12. 9. 1949
 

prvá slovenská botanička

 


Životopis

Narodila sa v rodine advokáta. Od malička mala úprimný vzťah k prírode, ktorý podporoval na ľudovej škole učiteľ - botanik Václav Vraný, ktorý ju naučil určovať rastliny a radil jej, ako ich má zbierať, sušiť a ako zakladať herbár. Keď skončila šietu triedu základnej školy, učila sa potom už len ako samouk. V roku 1886 zložila poštársku skúšku a pracovala a poštovom úrade v Blatnici.

K hlbšiemu štúdiu botaniku ju doviedol Andrej Kmeť. Na jeho podnet zbierala a určovala nielen kvitnúce rastliny, ale aj machy a lišajníky. Botanický výskum robila v oblasti Veľkej Fatry, v údolí Blatnice a v Gaderskej doline, kde objavila niekoľko vzácnych endemických druhov rastlín - lykovec voňavý, cyklámen európsky, plesnivec alpínsky.

Svoje poznatky z botaniky spracovala a publikovala v odbornom periodiku Botanikai Közlemények /1903/ pod názvom Floristické údaje z Turčianskej stolice

Veľmi túžila po vzdelaní a tak sa, popri poštárčine, starostlivosti o rodičov a tri sestri a tiež napriek predsudkov voči práci žien v tej dobe, naučila niekoľko jazykov /latinský, nemecký, francúzsky, ruský, čiastočne taliansky a rumunský/ a intenzívne sa venovala štúdiu rastlín, minerálov a speleológii.

V odbore botaniky sa stala uznávanou odborníčkou - najmä na flóru Turca. Zbierala a určovala rastliny. Herbárové kúsky si vymieňala s mnohými známymi odborníkmi. A dodnes je jej herbár cenným zdrojom botanikov.
Popísala viac ako sto nových rastlín v regióne Turiec. Jej herbár je ukožený na Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa využíva na vedecké a vzdelávacie účely.
Významný maďarský botanik Margittai nazval nový druh bodliaka, ktorý Textorisová našla v roku 1893 na vrchu Tlstá, jej menom - Carduus textorisianus Marg.

Ministerstvo dopravy. pôšt a telekomunikácií SR vydalo v roku 3. 5. 1996 na jej počesť v rámci emisného radu "Europa" s tematickým zameraním na významné ženy sériu Izabela Textorisová s dvomi príležitostnými poštovými známkami v nominálnych hodnotách po 8 SK.

 Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Pridať spomienku

poštové známky

A P 06.03. 2015 (12:18)

poštové známky vydané na jej počesť 3. 5. 1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Textorisová Izabela
Pridať zosnulého do hrobu

Blatnica

Detail cintorína:

Názov hrobu: Textorisová Izabela

GPS hrobu:

48º 56' 31,7148''
18º 55' 43,1328''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Textorisová Izabela, 1866 - 1949


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play