Ján Beliansky

Obrázok zosnulého: "Ján  Beliansky, 1922 - 2008"
Narodenie: Veľký Klíž, 17. 9. 1922 Úmrtie: Cleveland, 2. 2. 2008
 

novinár, organizátor

 


Životopis

Narodil sa 17. septembra 1922 vo Veľkom Klíži a tu prežil  aj svoju mladosť. Po skončení základnej školy nastúpil do Baťovej školy v Zlíne. Odtiaľ prešiel do bývalých Baťovian. Bol „mladým mužom“ vo firme BAŤA“.
I napriek svojmu mladému veku zastával vo firme pomerne zaujímavé, ak nie významné miesta. V čase politických zmien začal mať problémy. Jeho aktívna činnosť  a názory sa nepáčili vtedajším predstaviteľom štátnej moci. Za svojím presvedčením si vždy stál.

V roku 1948 emigroval. Od roku 1949 do 1952 žil v Anglicku, kde redigoval krajanský časopis „VATRA“. V Spojených štátoch v Lakewood žil od r. 1952, kde naplno rozvinul svoje aktivity novinára a organizátora. Svoje články publikoval v krajanskej tlači, ale aj v tlači slovenskej politickej emigrácie.
V emigrácii pracoval v krajanských spolkoch, zaslúžil sa o humanitárnu pomoc Slovenku a taktiež o vydanie mnohých slovenských kníh a časopisov, ktoré vyšli v Spojených štátoch a Kanade. Úzko spolupracoval s Maticou slovenskou. Angažoval sa aj v americkom politickom živote, v Republikánskej strane.
Takmer dvadsať rokov pôsobil ako tajomník Slovenského republikánskeho klubu v Michigane. V roku 1964 absolvoval ekonomické štúdium na Pittsburskej univerzite. Z vlastných prostriedkov vydával časopis „Slovenské dedičstvo“ a na pôde USA propagoval slovenskú kultúru a históriu.
Začiatkom 70-tich rokov sa v USA stal predsedom miestneho Výboru na pomoc slovenským utečencom.

V 80-tich rokoch založil a viedol Slovenský výskumný ústav v Amerike, ktorý vydal významné diela slovenských historikov, filozofov, politológov žijúcich v zahraničí. Až do svojho dôchodku pracoval ako redaktor slovenskej časti dvojtýždenníka Jednota, tlačového orgánu Prvej katolíckej jednoty.
Po páde komunizmu navštívil Slovensko a aj obec Veľký Klíž dňa 4. januára 1997. Bol veľkým vlastencom a zomrel 2. februára 2008 v USA v Clevelande a jeho telesné pozostatky sú uložené na miestnom cintoríne v Klíži.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Beliansky Ján
Pridať zosnulého do hrobu

Veľký Klíž - cintorín Klíž

Detail cintorína:

Názov hrobu: Beliansky Ján

GPS hrobu:

48º 32' 56,9733''
18º 21' 55,0737''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Beliansky Ján , 1922 - 2008


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play