Cintorín na Kamennej ceste

Adresa cintorína

917 71  Trnava

GPS cintorína:

Správca cintorína

RIGSTAV, spol. s r.o
033 / 554 50 41

Vlastník cintorína

mesto Trnava

Otváracia doba:

december až február od 08.00 do 18.00 hod
marec až máj od 07.00 do 19.00 hod
jún až august od 07.00 do 21.00 hod
september až november od 07.00 do 19.00 hod
26.10. až 10.11. od 07.00 do 22.00 hod

Pochované osoby

William Schiffer, 1920 - 2007 Schiffer William
Zvončín, 26. 8. 1920 Trnava, 7. 8. 2007