William Schiffer

Obrázok zosnulého: "William Schiffer, 1920 - 2007"
Narodenie: Zvončín, 26. 8. 1920 Úmrtie: Trnava, 7. 8. 2007
 

umelec, sochár, medailér

 


Životopis

S umením sa zoznámil ako zborový spevák a neskôr (do marca 1945) ako herec v divadle v Nitre.
Na konci druhej svetovej vojny odcestoval do Francúzska, kde sa spočiatku venoval štúdiu na hereckej škole, no čoraz viac inklinoval k výtvarnému umeniu. Začal študovať na École de Beaux-Arst v Paríži a začal sa venovať drobnej plastike a komerčnej umeleckej tvorbe.

V 1959 – 1960 bol na študijnej stáži u sochára svetového významu - prof. Ivana Meštroviča v USA.
Prelomovým bodom v jeho tvorbe bol kontakt s Pierrom Dehayom, ktorý bol na čele mincovne a pracoval na rozbehnutí hnutia „Obnova medaily“, ktorým sa snažil o nadviazanie na tradíciu tvorby medailí francúzskych majstrov.
Tak začal William Schiffer intenzívne spolupracovať s parížskou mincovňou.
Hrdo sa hlásil k Slovensku, Trnave a tvoril priateľsky vzťah medzi Slovenskom a Francúzskom.

Viaceré jeho razené a liate medaily získali vysoké ocenenia u odbornej aj zberateľskej verejnosti. Išlo najmä o medaily k významným výročiam krajín či medaily portrétov osobností.
Keď sa vrátil na Slovensko spolupracoval s mincovňou v Kremnici, vytvoril medaily známych slovenských osobností.

Pri príležitosti osláv jeho osemdesiatich rokov bola v parížskom Musée national des Artes et traditions populaires usporiadaná výstava jeho celoživotného diela.

V roku 1967 bol na Salóne nezávislých v Paríži ocenený za skulptúru Matka s dieťaťom
31. 8. 2007 bol ocenený cenou Radu Ľudovíta Štúra III. triedy za prínos v oblasti prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí.
Mesto Trnava mu udelilo titul Osobnosť trnavy XX. Storočia.

Vytvoril napríklad medaily k 350. výročiu Trnavskej univerzity, k 200. výročiu vzniku Spojených štátov amerických, k 2500. výročiu Perzskej ríše, k 1100. výročiu príchodu vierozvestcov ale aj medaily portrétov osobností ako napríklad Jána Sokola, Václava Havla, Alexandra Dubčeka a mnohých ďalších.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Pridať spomienku

manželka Maruška

A P 25.08. 2015 (20:21)

V päťdesiatych rokoch si vzal za manželku Marušku Kokoškovú, ktorá pochádzala z Rokycian.
Ako malá sa však s rodičmi presťahovala z Čiech do Paríža. Deti nemali.
Bola neterou uznávaného maliara Oskara Kokoschku.
Bola ochrankyňou emigrantov zo Slovenska, pracovala ako sekretárka česko-slovenského veľvyslanca v Paríži.

z tvorby umelca

A P 25.08. 2015 (20:20)

niekoľko diel Williama Schiffera

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Schiffer William
Pridať zosnulého do hrobu

Cintorín na Kamennej ceste

Detail cintorína:

Názov hrobu: Schiffer William

GPS hrobu:

48º 22' 23''
17º 33' 49''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Schiffer William, 1920 - 2007


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play