Kostolányiová Eva

Zosnulé osoby v tomto hrobe na cintoríne Nový cintorín

Eva Kostolányiová, 1942 - 1975 Kostolányiová Eva
Trnava, 2. 11. 1942 Bratislava, 3. 10. 1975


Hrob

GPS hrobu:

48º 22' 55''N
17º 34' 30''E

Číslo hrobu:  neuvedené

Cintorín:  Nový cintorín

QR kód hrobu

QR kód hrobu Kostolányiová Eva na cintoríne Nový cintorín

QR kód hrobu