Radošina

Adresa cintorína

Družstevná 84/18
  

GPS cintorína:

Správca cintorína

obec Radošina
038 / 539 81 84
ou@radosina.sk

Vlastník cintorína

Rímskokatolícka cirkev

Otváracia doba:

letné obdobie 1.4. - 30.9. od 7.00 do 21.00 hod.
zimné obdobie 1.10. - 31.3. od 7.00 - 18.00 hod.
počas sviatkov pamiatky zosnulých od 7.00 - 21.00 hod.

Pochované osoby

Katarína Kolníková, 1921 - 2006 Kolníková Katarína
Radošina, 20. 4. 1921 Radošina, 29. 5. 2006