Eduard Riszner

Obrázok zosnulého: "Eduard Riszner , 1836 - 1921"
Narodenie: 1836 Úmrtie: 1921
 

učiteľ, organista, hudobník

 

 


Životopis

Ako člen na Slovensku veľmi známej rodiny Riznerovcov sa narodil  5.3. 1836 v Turčianskom sv. Ďure. Jeho otec bol učiteľom, organistom a veľmi známym hudobníkom. Eduard už v útlom veku vzbudil pozornosť v rodine baróna Révayho svojou majstrovskou hrou na husliach. V Novej Bani pôsobil ako učiteľ a organista vyše 50 rokov a bol aj  aktívny činiteľ na poli hudby a kultúry. Bol učiteľom takých známych osobností ako boli Karol Dodek, Štefan Wolf Kňazolúcky. Podporoval a získaval podporu pre talentovaných študentov z chudobných novobanských rodín do ďalších štúdií. Súkromne vyučoval hru na hudobné nástroje, založil mládežnícky orchester, viedol dospelácky aj detský spevokol, bol kapelníkom novobanskej dychovej hudby, ktorú po 1. svetovej vojne spojil s menšou starohutskou. Novobanský cirkevný zbor a orchester bol tiež spojený s jeho menom. Skladal aj vlastné skladby, predovšetkým zhudobnené omše, valčíky, čardáše, svetské a cirkevné piesne. Vyučoval aj cigánske kapely ešte z Turca, neskôr aj z oblasti Levíc, ktorých primáši často chodievali k nemu sa zdokonaľovať vo svojom umení. S manželkou, Johannou, rod. Walter z Malých Kozmáloviec mal 13 detí, ktorým ako starostlivý otec zabezpečoval výchovu a vzdelanie i po jej smrti v roku 1894.

 Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Riszner Eduard
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Móric Cservinka, 1849 - 1921 Cservinka Móric
Bratislava, 15. 9. 1849 Nová Baňa, 13. 8. 1921
Aurel  Czibulka, 1900 - 1973 Czibulka Aurel
13. 5. 1900 20. 8. 1973
Karol Dodek, 1867 - 1922 Dodek Karol
Nová Baňa, 2. 11. 1867 7. 4. 1922
Eugen Dodek, 1892 - 1961 Dodek Eugen
22. 2. 1892 Nová Baňa, 16. 10. 1961
Rafael  Gajdošík, 1823 - 1890 Gajdošík Rafael
30. 10. 1823 28. 4. 1890
Eleonóra  Kijátz, 1816 - 1840 Kijátz Eleonóra
1816 18. 4. 1840
Ernest Schwartz, 1921 - 1942 Schwartz Ernest
9. 12. 1921 Kamenica nad Cirochou, 28. 9. 1942
Anton Solčiansky, 1882 - 1971 Solčiansky Anton
Nová Baňa, 2. 1. 1882 Nová Baňa, 1971
Leopold Thull, 1826 - 1901 Thull Leopold
1826 1901
Štefan Volf Kňazolúcky, 1862 - 1901 Volf Kňazolúcky Štefan
22. 12. 1862 27. 3. 1901

Nová Baňa

Detail cintorína:

Názov hrobu: Riszner Eduard

GPS hrobu:

48º 25' 8,1784''
18º 38' 27,0974''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Riszner  Eduard, 1836 - 1921


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play