Eugen Dodek

Obrázok zosnulého: "Eugen Dodek, 1892 - 1961"
Narodenie: 22. 2. 1892 Úmrtie: Nová Baňa, 16. 10. 1961
 

maliar

 


Životopis

Eugen Dodek sa narodil 22. februára 1892 ako najstarší z piatich detí Karola Dodeka a Gabriely rodenej Fleškovej. Základné vzdelanie nadobudol v rokoch 1898-1903 v Novej Bani, v rokoch 1903-1907 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. V roku 1911 získal učiteľský diplom na Učiteľskom ústave v Ostrihome. Absolvoval tiež Vysokú školu pre profesorov kreslenia v Budapešti, kde ho formovali viacerí poprední umelci. V roku 1914 do jeho života zasiahla vojna. Strávil vyše päť rokov v zajatí, odkiaľ sa vrátil až v auguste 1920. V rokoch 1921-1922 pokračoval vo vzdelávaní na Štátnej umelecko-priemyselnej škole v Prahe, čo bolo financované z Pálfyovskej základiny. V rokoch 1922-1925 vyučoval kreslenie a krasopis na Štátnom reformnom reálnom gymnáziu v Leviciach. V rokoch 1925-1926 učil ako výpomocný učiteľ na Štátnej meštianskej škole vo Vrútkach, expozitúra v Sučanoch. Popri zamestnaní pokračoval v ďalšom vzdelávaní. V roku 1925 získal učiteľský diplom i pre vyučovanie v jazyku slovenskom v Banskej Bystrici. Od 1926 nastúpil ako učiteľ na Štátnu meštiansku školu v Novej Bani. V roku 1932 získal v Banskej Bystrici učiteľský diplom 2. stupňa pre odbor matematicko-technický.

Dňa 30. decembra 1932 uzavrel v Prahe manželstvo so učiteľskou kolegyňou Ruženou Srdínkovou, pochádzajúcou zo Spáleného Pořičí, učiteľkou ženských ručných prác a domácich náuk na Štátnej meštianskej škole v Novej Bani. Ich zväzok bol bezdetný. V roku 1938 sa Eugen pôsobil na Štátnom slovenskom ústave učiteľskom v Novej Bani. V roku 1939 prestúpil na Štátne slovenské gymnázium v Zlatých Moravciach. Tu pôsobil až do odchodu na dôchodok. V roku 1957 sa vrátil do Novej Bane, kde žil až do svojej smrti. Zomrel 16. októbra 1961.

Bol nadaným a známym maliarom. Venoval sa predovšetkým zobrazovaniu novobanskej prírody, ale tiež štúdiám zvierat, kresleniu aktov, či maľbe portrétov. Z námetov jeho prác je cítiť lásku ku klasickej ľudovej architektúre, k jednoduchému životu, ale najmä k obyčajným ľuďom. Tieto maľby sú zároveň pre svoju vysokú dokumentačnú hodnotu významným dokladom o živote v Novej Bani v prvej polovici 20. storočia. Ako člen spoločnosti slovenských umelcov vystavoval svoje obrazy aj na mnohých výstavách doma i v zahraničí, napr. v Bratislave, Prahe, Pardubiciach, Brne či Krakove.

Vďaka jeho ďalšej veľkej záľube, fotografovaniu zdokumentoval zákutia nášho mesta a jeho atmosféry v období medzi dvoma svetovými vojnami. Tieto fotografie sú tiež súčasťou novobanskej muzeálnej zbierky.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Pridať spomienku

hrob

A P 30.01. 2015 (11:12)

takto vyzerá jeho hrob

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Dodek Eugen
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Móric Cservinka, 1849 - 1921 Cservinka Móric
Bratislava, 15. 9. 1849 Nová Baňa, 13. 8. 1921
Aurel  Czibulka, 1900 - 1973 Czibulka Aurel
13. 5. 1900 20. 8. 1973
Karol Dodek, 1867 - 1922 Dodek Karol
Nová Baňa, 2. 11. 1867 7. 4. 1922
Rafael  Gajdošík, 1823 - 1890 Gajdošík Rafael
30. 10. 1823 28. 4. 1890
Eleonóra  Kijátz, 1816 - 1840 Kijátz Eleonóra
1816 18. 4. 1840
Eduard Riszner , 1836 - 1921 Riszner Eduard
1836 1921
Ernest Schwartz, 1921 - 1942 Schwartz Ernest
9. 12. 1921 Kamenica nad Cirochou, 28. 9. 1942
Anton Solčiansky, 1882 - 1971 Solčiansky Anton
Nová Baňa, 2. 1. 1882 Nová Baňa, 1971
Leopold Thull, 1826 - 1901 Thull Leopold
1826 1901
Štefan Volf Kňazolúcky, 1862 - 1901 Volf Kňazolúcky Štefan
22. 12. 1862 27. 3. 1901

Nová Baňa

Detail cintorína:

Názov hrobu: Dodek Eugen

GPS hrobu:

48º 25' 8,1784''
18º 38' 27,0974''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Dodek Eugen, 1892 - 1961


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play