Evanjelický cintorín a.v. nad Klopačkou

Adresa cintorína

Dolná Resla
  

GPS cintorína:

Správca cintorína

mesto Banská Štiavnica
045 / 694 96 11
msu@banskastiavnica.sk

Vlastník cintorína

Evanjelická cirkev a.v. Banská Štiavnica

Otváracia doba:

letné obdobie 1.4. - 15. 11
od 8.00 do 20.00 hod.
zimné obdobie 16.11. - 31.3.
od 8.00 do 16.00 hod.

Pochované osoby

István Boleman , 1839 - 1905 Boleman István
11. 3. 1839 25. 1. 1905
István Farbaky , 1837 - 1928 Farbaky István
15. 8. 1837 3. 12. 1928
Mária Gerszó , 1819 - 1899 Gerszó Mária
1819 1899
Gyula Gretzmacher , 1836 - 1906 Gretzmacher Gyula
19. 8. 1836 26. 1. 1906
Hugo Heincz , 1848 - 1910 Heincz Hugo
24. 7. 1848 10. 12. 1910
Károly Kachelman , 1810 - 1892 Kachelman Károly
12. 5. 1810 16. 3. 1892
Károly Kachelman , 1842 - 1902 Kachelman Károly
17. 6. 1842 26. 3. 1902
Gašpar  Kachelmann, 1772 - 1856 Kachelmann Gašpar
26. 9. 1772 20. 9. 1856
Samuel Rakšány , 1876 - 1958 Rakšány Samuel
17. 3. 1876 15. 9. 1958
Károly Remenyik , 1870 - 1908 Remenyik Károly
1. 4. 1870 7. 8. 1908
Samuel Weigl , 1861 - 1907 Weigl Samuel
1861 1907