István Farbaky

Obrázok zosnulého: "István Farbaky , 1837 - 1928"
Narodenie: 15. 8. 1837 Úmrtie: 3. 12. 1928
 

profesor

 


Životopis

Bol jeden z najvýznamnejších profesorov na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici.
Študoval na gymnáziu v Nvíregyháze a v Prešove. V roku 1854 – 1858 študoval baníctvo a hutníctvo na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Po roku praxe v Příbrami začal prednášať matematiku a fyziku na Katedre matematiky a fyziky na Baníckej akadémii. 

V roku 1865 sa stal profesorom akadémie. V rokoch 1872 – 1892 bol vedúcim katedry strojníctva a v rokoch 1876 – 1892 ho šesťkrát zvolili za riaditeľa akadémie. Počas pôsobenia na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici profesor Farbaky výrazne prispel k jej stabilite a rozvoju. Vypracoval nový školský poriadok pre akadémiu na roky 1872 – 1904. pričinil sa o výstavbu niektorých jej budov, vysokoškolského internátu a športového areálu, ako aj o založenie niektorých jej katedier.
Presadil ponechanie akadémie v Banskej Štiavnici v čase, keď jeho mnohí kolegovia boli presvedčení o potrebe jej presťahovania do Maďarska.
V rokoch 1892 – 1901 bol vymenovaný za hlavného radcu a v roku 1909 sa stal ministerským radcom. Profesor Farbaky spolu s banským riaditeľom Antalom Péchom v rokoch 1892 – 1901, keď vznikla kríza o odbyte striebra, svojimi názormi a vplyvmi nielen zachránili, ale aj zmodernizovali jeho ťažbu.

Spolu s profesorom akadémie Istvánom Schenkom zostrojili prístroj na výrobu svietiplynu a neskôr zostrojili tzv. Farbaky – Schenkov akumultor, ktorý patentovali a ktorý sa používal do roku 1908 aj v iných štátoch, napr v USA. Okrem iných objektov osvetľoval aj viedenskú operu a Burgtheater. Okrem iného sa tiež zaoberal konštrukciou ozubených kolies.
Profesor Farbaky sa zaslúžil o založenie odborného lesníckeho časopisu Erdészeti lapok a aktívne pracoval v banskoštiavnických vedeckých spolkoch.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Farbaky István
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

István Boleman , 1839 - 1905 Boleman István
11. 3. 1839 25. 1. 1905
Mária Gerszó , 1819 - 1899 Gerszó Mária
1819 1899
Gyula Gretzmacher , 1836 - 1906 Gretzmacher Gyula
19. 8. 1836 26. 1. 1906
Hugo Heincz , 1848 - 1910 Heincz Hugo
24. 7. 1848 10. 12. 1910
Károly Kachelman , 1842 - 1902 Kachelman Károly
17. 6. 1842 26. 3. 1902
Károly Kachelman , 1810 - 1892 Kachelman Károly
12. 5. 1810 16. 3. 1892
Gašpar  Kachelmann, 1772 - 1856 Kachelmann Gašpar
26. 9. 1772 20. 9. 1856
Samuel Rakšány , 1876 - 1958 Rakšány Samuel
17. 3. 1876 15. 9. 1958
Károly Remenyik , 1870 - 1908 Remenyik Károly
1. 4. 1870 7. 8. 1908
Samuel Weigl , 1861 - 1907 Weigl Samuel
1861 1907

Evanjelický cintorín a.v. nad Klopačkou

Detail cintorína:

Názov hrobu: Farbaky István

Číslo hrobu: 19-21

GPS hrobu:

48º 27' 24,8675''
18º 53' 27,014''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Farbaky  István, 1837 - 1928


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play