Gyula Gretzmacher

Obrázok zosnulého: "Gyula Gretzmacher , 1836 - 1906"
Narodenie: 19. 8. 1836 Úmrtie: 26. 1. 1906
 

inžinier a profesor baníctva

 


Životopis

Bol banským inžinierom a profesorom baníctva a úpravníctva na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici.
Pochádzal z Levoče, študoval na gymnáziu v Prešove a v rokoch 1856 – 1859 odbor baníctvo a hutníctvo na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Po skončení akadémie pracoval ako praktikant v banskoštiavnických banských závodoch. Rok praxoval na Ministerstve financií v Budapešti a vo Viedni a potom nastúpil na inšpektorát stúp v Banskej Štiavnici.
V roku 1865 ho menovali asistentom na Katedre baníctva na akadémii v Banskej Štiavnici. O šesť rokov neskôr ho preložili na meračské oddelenie na Vindšachte, kde spolu s Jozefom Tirscherom skonštruoval i viaceré nové meračské prístroje a zostavoval i plány a mapy. S veľkou presnosťou zameral i dedičnú štôlňu cisára Jozefa II., za čo ho cisár vyznamenal radom Františka Jozefa.
Do roku 1883 bol najskôr zástupcom neskôr prednostom banského úradu na Vindšachte. Potom sa na vlastnú žiadosť vrátil na akadémiu, kde bol profesorom a vedúcim Katedry baníctva až do penzionovania v roku 1904. profesor Gretzmacher sa aktívne zapájal do spoločenského života v Banskej Štiavnici, bol turistom a spoluzakladateľom Sitnianskeho turistického klubu.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Gretzmacher Gyula
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

István Boleman , 1839 - 1905 Boleman István
11. 3. 1839 25. 1. 1905
István Farbaky , 1837 - 1928 Farbaky István
15. 8. 1837 3. 12. 1928
Mária Gerszó , 1819 - 1899 Gerszó Mária
1819 1899
Hugo Heincz , 1848 - 1910 Heincz Hugo
24. 7. 1848 10. 12. 1910
Károly Kachelman , 1842 - 1902 Kachelman Károly
17. 6. 1842 26. 3. 1902
Károly Kachelman , 1810 - 1892 Kachelman Károly
12. 5. 1810 16. 3. 1892
Gašpar  Kachelmann, 1772 - 1856 Kachelmann Gašpar
26. 9. 1772 20. 9. 1856
Samuel Rakšány , 1876 - 1958 Rakšány Samuel
17. 3. 1876 15. 9. 1958
Károly Remenyik , 1870 - 1908 Remenyik Károly
1. 4. 1870 7. 8. 1908
Samuel Weigl , 1861 - 1907 Weigl Samuel
1861 1907

Evanjelický cintorín a.v. nad Klopačkou

Detail cintorína:

Názov hrobu: Gretzmacher Gyula

Číslo hrobu: 42

GPS hrobu:

48º 27' 24,8675''
18º 53' 27,014''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Gretzmacher  Gyula, 1836 - 1906


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play