Károly Remenyik

Obrázok zosnulého: "Károly Remenyik , 1870 - 1908"
Narodenie: 1. 4. 1870 Úmrtie: 7. 8. 1908
 

banský inžiniér

 


Životopis

Bol významným banským inžinierom.
V rokoch 1891 – 1895 študoval na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, potom v rokoch 1895 - 1896 pôsobil na akadémii ako pomocný profesor na Katedre banskej ťažby. Neskôr začal pracovať v Šalgotariánskej kamennouhoľnej uč. Banskej spoločnosti, kde sa stal zástupcom riaditeľ.

Zameriaval sa na problémy uhoľného baníctva, najmä na geológiu uhlia. Zaslúžil sa o otvorenie uhoľných baní v Handlovej. Uprostred svojej úspešnej pracovnej kariéry bol 7.8.1908 zákerne zavraždený.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Remenyik Károly
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

István Boleman , 1839 - 1905 Boleman István
11. 3. 1839 25. 1. 1905
István Farbaky , 1837 - 1928 Farbaky István
15. 8. 1837 3. 12. 1928
Mária Gerszó , 1819 - 1899 Gerszó Mária
1819 1899
Gyula Gretzmacher , 1836 - 1906 Gretzmacher Gyula
19. 8. 1836 26. 1. 1906
Hugo Heincz , 1848 - 1910 Heincz Hugo
24. 7. 1848 10. 12. 1910
Károly Kachelman , 1842 - 1902 Kachelman Károly
17. 6. 1842 26. 3. 1902
Károly Kachelman , 1810 - 1892 Kachelman Károly
12. 5. 1810 16. 3. 1892
Gašpar  Kachelmann, 1772 - 1856 Kachelmann Gašpar
26. 9. 1772 20. 9. 1856
Samuel Rakšány , 1876 - 1958 Rakšány Samuel
17. 3. 1876 15. 9. 1958
Samuel Weigl , 1861 - 1907 Weigl Samuel
1861 1907

Evanjelický cintorín a.v. nad Klopačkou

Detail cintorína:

Názov hrobu: Remenyik Károly

Číslo hrobu: 156-157

GPS hrobu:

48º 27' 24,8675''
18º 53' 27,014''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Remenyik  Károly, 1870 - 1908


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play