Koloman Kolomi Geraldini

Obrázok zosnulého: "Koloman Kolomi Geraldini, 1908 - 1997"
Narodenie: Terchová, 24. 10. 1908 Úmrtie: Miramar, Argentína, 27. 10. 1997
 

básnik, literárny kritik a prekľadateľ

 

 


Životopis

Jeho otec Venceslav pochádzal z talianskej dediny Cimego ale jeho druhým domovom sa mu stala Terchová, kde sa Koloman neskôr aj narodil. Vencel ako ho volali, bol kamenársky majster, ktorého náhrobné kamene a pomníky možno doteraz vidieť na terchovskom či varínskom cintoríne.

Koloman Geraldini študoval na nitrianskom gymnáziu a v tomto období začal písať svoje prvé verše (zväčša pod pseudonymom Ivan Gustáv Čajka) do študentských časopisov Svojeť a Rozvoj. V Rozvoji publikoval v roku 1933 aj príspevok Terchovská republika, kde poukázal na napätú atmosféru konca I. svetovej vojny v Terchovej.

Knižne debutoval básnickou zbierkou Na ceste k démonom (1932), kde prevládajú motívy erotiky, spomienky na blízkych a básnikovo detstvo. V máji 1936 vydáva druhú knihou veršov Rosa v kalichu. Nachádzame tu verše venované rodičom, rodnému kraju (pôsobivá báseň Cesta do rodiska), súrodencom, priateľom, iným básnikom. V porovnaní s debutom je Rosa v kalichu umeleckejšia a odzrkadľuje básnikovu snahu čo najpresvedčivejšie pretlmočiť vlastné „ja“ do sveta generačných druhov svojej doby.

Zúčastnil sa študijného pobytu v Ľubľane (1936), kde získal kontakty a jazykové dispozície, vďaka ktorým sa rozhodol oboznámiť slovenskú kultúrnu verejnosť so slovinskou literárnou tvorbou. Vrcholom týchto snáh sa stali dve pozoruhodné antológie: Piesne spod Triglava (antológia slovinskej medzivojnovej lyriky, 1940) a Za krížom (antológia modernej slovinskej prózy, 1942).

V rokoch 1937 – 1945 pôsobil v Matici slovenskej a stal sa blízkym spolupracovníkom jej správcu Jozefa Cígera Hronského, tajomníkov Jozefa Cincíka, Františka Hrušovského a Stanislava Mečiara.

V Matici slovenskej pracoval ako administratívny referent a podieľal sa na založení najmodernejšej dobovej tlačiarne – Neografie. Bol členom tlačiarenskej komisie, ktorá viedla Neografiu až do jej vyhlásenia za účastinnú spoločnosť (1943).

Na naliehanie blízkeho priateľa a matičného kolegu Jozefa Cincíka sa podarilo Geraldinimu 25. augusta 1944 za dramatických okolností opustiť Turčiansky Svätý Martin (niekoľko dní sa zdržiaval v Terchovej). Ako okresný veliteľ Hlinkovej gardy mal byť v ten večer popravený partizánmi ... Záverečnú fázu pobytu na Slovensku prežil v Bratislave a do decembra 1944 bol členom Prezidentskej stráže Jozefa Tisa.

Na jar 1945 odišiel so svojou rodinou do doživotného exilu. Vyskúšal Rakúsko, Bavorsko, Rím a Assisi, no 14. apríla 1948 prišiel hlavného mesta Argentíny Buenos Aires. Tu literárne tvoril veľmi málo. Občas prispieval do Kanadského Slováka, Slobodného Slovenska a Slovenského života v Argentíne a sám ani nevedel, čo mu uverejnili. Niekoľko básní v španielčine publikoval v mesačníku Jerónimo v Cordobe, no trápila ho slabá španielska slovná zásoba. V exile bojoval o vlastnú existenciu.

Roku 1991 vyšiel v Terchovej pod názvom Démonov návrat výber z celoživotnej literárnej tvorby tohto známeho slovenského medzivojnového a vojnového spisovateľa (vo výbere sú zastúpené i exilové básne a publicistika).

V roku 1993 navštívila svojho krajana v argentínskom mestečku Miramar ľudová hudba bratov Muchovcov s Petrom Cabadajom a pracovníkmi (vtedajšej) žilinskej TV Sever. Koloman Kolomi Geraldini to považoval za najkrajšiu satisfakciu za roky prežité vo vyhnanstve.

Od roku 1997 odpočívajú telesné pozostatky manželov Kolomana a Heleny Geraldiniovcov na Národnom cintoríne v Martine.

 Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Geraldini Koloman Kolomi
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Július Barč Ivan, 1909 - 1953 Barč Ivan Július
Krompachy, 1. 5. 1909 Martin, 25. 12. 1953
Martin Benka, 1888 - 1971 Benka Martin
Kostolište, 21. 9. 1888 Malacky, 28. 6. 1971
Ján  Bodenek, 1911 - 1985 Bodenek Ján
Vrútky, 6. 3. 1911 Banská Bystrica, 20. 11. 1985
Emanuel Teodor Böhm, 1909 - 1990 Böhm Emanuel Teodor
Martin - Priekopa, 1. 2. 1909 New York, 24. 12. 1990
Samuel  Cambel, 1856 - 1909 Cambel Samuel
Slovenská Ľupča, 24. 8. 1856 Budapešť, 18. 12. 1909
Jozef Cíger Hronský, 1896 - 1960 Cíger Hronský Jozef
Zvolen, 23. 2. 1896 Luján /Argentína/, 13. 7. 1960
Štefan Marko Daxner, 1822 - 1892 Daxner Štefan Marko
Tisovec, 22. 12. 1822 Tisovec, 11. 4. 1892
Mikuláš Štefan  Ferienčík, 1825 - 1881 Ferienčík Mikuláš Štefan
Zvolen, 30. 7. 1825 Martin, 3. 3. 1881
Janka Guzová Becková, 1917 - 1993 Guzová Becková Janka
Žakarovce, 4. 4. 1917 New York, 20. 2. 1993
Maša Haľamová, 1908 - 1995 Haľamová Maša
Blatnica, 28. 8. 1908 Bratislava, 17. 7. 1995
František Hečko, 1905 - 1960 Hečko František
Suchá nad Parnou, 10. 6. 1905 Martin, 1. 3. 1960
Naďa Hejná, 1906 - 1994 Hejná Naďa
Martin, 6. 10. 1906 Štiavnička, 7. 2. 1994
Emil Horváth, 1923 - 2001 Horváth Emil
České Brezovo - Zlatno, 27. 8. 1923 Svit, 1. 1. 2001
Svetozár  Hurban Vajanský, 1847 - 1916 Hurban Vajanský Svetozár
Hlboké, 16. 1. 1847 Martin, 17. 8. 1916
Mária Jančová, 1908 - 2003 Jančová Mária
Oravský Podzámok - Dolná Lehota, 25. 12. 1908 Bratislava, 18. 8. 2003
Janko Jesenský, 1874 - 1945 Jesenský Janko
Martin, 31. 12. 1874 Bratislava, 27. 12. 1945
Ján Kalinčiak, 1822 - 1871 Kalinčiak Ján
Martin - Horné Záturčie, 10. 8. 1822 Martin, 16. 6. 1871
Janko Kráľ, 1822 - 1876 Kráľ Janko
Liptovský Mikuláš, 24. 4. 1822 Zlaté Moravce, 23. 5. 1876
Martin Kukučín, 1860 - 1928 Kukučín Martin
Jasenová, 17. 5. 1860 Pakrac, 21. 5. 1928
Andrej  Lettrich, 1922 - 1993 Lettrich Andrej
Dubové, 3. 2. 1922 Bratislava, 7. 9. 1993
Hana Meličková Rapantová, 1900 - 1978 Meličková Rapantová Hana
Martin, 27. 1. 1900 Bratislava, 7. 1. 1978
Oto Opršal, 1926 - 1980 Opršal Oto
Martin, 9. 2. 1926 Martin, 10. 9. 1980
Viliam Pauliny Tóth, 1826 - 1877 Pauliny Tóth Viliam
Senica, 3. 6. 1826 Martin, 6. 5. 1877
Ambro Pietor, 1843 - 1906 Pietor Ambro
Bobrovec, 15. 10. 1843 Martin, 3. 12. 1906
Karol Plicka, 1894 - 1987 Plicka Karol
Viedeň, 14. 10. 1894 Praha, 6. 5. 1987
Daniel Rapant, 1897 - 1988 Rapant Daniel
Holíč, 17. 4. 1897 Bratislava, 17. 4. 1988
Vladimír Roy, 1885 - 1936 Roy Vladimír
Kochanovce, 17. 4. 1885 Nový Smokovec, 6. 2. 1936
Viliam Ruttkay Nedecký, 1892 - 1967 Ruttkay Nedecký Viliam
Príbovce, 14. 1. 1892 Banská Bystrica, 30. 5. 1967
Miloslav Schmidt, 1881 - 1934 Schmidt Miloslav
Mošovce, 2. 2. 1881 Martin, 8. 5. 1934
Mária  Smiešková, 1986 - 2013 Smiešková Mária
1986 2013
Pavol  Socháň, 1862 - 1941 Socháň Pavol
Liptovský Mikuláš - Vrbica, 6. 6. 1862 Bratislava, 23. 1. 1941
Dušan  Šimko, 1920 - 1984 Šimko Dušan
Martin, 1. 1. 1920 Martin, 20. 2. 1984
Fraňo Štefunko, 1903 - 1974 Štefunko Fraňo
Vlčkovce, 4. 8. 1903 Martin, 6. 4. 1974
Milan Thomka Mitrovský, 1875 - 1943 Thomka Mitrovský Milan
Martin, 1. 7. 1875 Martin, 30. 10. 1943
Bohumil Vančo, 1907 - 1990 Vančo Bohumil
Madunice, 14. 10. 1907 Burbank, USA, 25. 10. 1990

Národný cintorín

Detail cintorína:

Názov hrobu: Geraldini Koloman Kolomi

GPS hrobu:

49º 3' 37''
18º 55' 36''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Geraldini Koloman Kolomi, 1908 - 1997


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play