Vladimír Roy

Obrázok zosnulého: "Vladimír Roy, 1885 - 1936"
Narodenie: Kochanovce, 17. 4. 1885 Úmrtie: Nový Smokovec, 6. 2. 1936
 

slovenský básnik a prekladateľ

 


Životopis

Narodil sa v rodine evanjelického farára a dcéry slovenského národného buditeľa Jozefa Miloslava Hurbana. Po štúdiu na gymnáziách pokračoval v štúdiu teológie a filozofie na Evanjelickej teologickej akadémii v Bratislave /1905-1909/, v rokoch 1910-1911 na teologickej fakulte univerzity v Edinburghu. Po roku 1919 bol externým poslucháčom filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  

Od roku 1909 pôsobil ako evanjelický kaplán v Liptovskom Mikuláši, Starej Turej, Budapešti a od roku 1912 ako farár v Púchove.

V rokoch 1914-1918 narukoval do rakúsko-uhorskej armády.

V rokoch  1925-1926  sa snažil profesionálne venovať iba spisovateľskej práci a prekladateľstvu, čo ho dostatočne neuživilo, tak sa v roku 1927 opäť vrátil na miesto farára, tento raz v Bukovci.  V roku 1934 odišiel na dôchodok a usadil sa v Martine.

Predstavuje vedúcu básnickú osobnosť Slovenskej moderny. Svoje prvé verše napísal už počas vysokoškolských štúdií, ktoré uverejňoval v časopisoch Slovenské pohľady, Cirkevné listy a Národné noviny. Je prvá tvorba niesla známky symbolizmu a impresionizmu, ale tiež ho ovplyvňovala tvorba Pavla Országha-Hviezdoslava, Svetozára Hurbana Vajanského a tiež tvorba mladších autorov ako Janko Jesenský, Ivan Krasko a iní.

Neskôr bol ovplyvnený romantickou poéziou slovenských aj zahraničných autorov /Janko Kráľ, George Gordon Byron/.

V roku 1921 vydal svoje prvé básnické zbierky Keď miznú hmlyRosou a tŕním. V roku 1927 to boli zbierky Cez závoj a Peruťou suďba máva.

Vo svojej tvorbe vyjadroval smútok, bolesť osamotenosť a boj za ľudskejší a spravodlivejší život.  Neskôr prechádza na tvorbu národnej lyriky s motívom vzbury a odboja. Nakoniec prichádza do jeho tvorby prevaha lyriky. Ľúbostnej, osobnej, reflexívnej aj prírodnej.

Vďaka tomu, že ovládal šesť cudzích jazykov, sa mohol venovať aj prekladom poézie, prózy aj drámy.

Jeho básnická tvorba ovplyvnila mnoho ďalších slovenských básnikov ako napríklad Štefana Krčméryho, Emila Boleslava Lukáča, Jána Smreka či Andreja Plávku.

 Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Pridať spomienku

Kúsok z jeho tvorby

A P 17.12. 2014 (13:19)

Že to srdce ešte… /1922/
Že to srdce ešte bolí?
Bolí, lebo bolieť musí,
ešte vždy tá žalosť dusí
ako kvieťa bodliak v poli.
Že tá duša ešte žiali?
Žiali, lebo žialiť musí,
rozbitá je na sté kusy,
minulosť ju bolí, páli.
Raz to srdce zhojí rany,
poozdravie dokonale,
rozvravia sa modré diale,
otvoria sa jasu brány.
Raz tá duša splna splesá,
radosť zhudie chórom v hrudi,
v nej sa veľká nádej vzbudí
a ku bránam šťastia hne sa!
 

 

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Roy Vladimír
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Július Barč Ivan, 1909 - 1953 Barč Ivan Július
Krompachy, 1. 5. 1909 Martin, 25. 12. 1953
Martin Benka, 1888 - 1971 Benka Martin
Kostolište, 21. 9. 1888 Malacky, 28. 6. 1971
Ján  Bodenek, 1911 - 1985 Bodenek Ján
Vrútky, 6. 3. 1911 Banská Bystrica, 20. 11. 1985
Emanuel Teodor Böhm, 1909 - 1990 Böhm Emanuel Teodor
Martin - Priekopa, 1. 2. 1909 New York, 24. 12. 1990
Samuel  Cambel, 1856 - 1909 Cambel Samuel
Slovenská Ľupča, 24. 8. 1856 Budapešť, 18. 12. 1909
Jozef Cíger Hronský, 1896 - 1960 Cíger Hronský Jozef
Zvolen, 23. 2. 1896 Luján /Argentína/, 13. 7. 1960
Štefan Marko Daxner, 1822 - 1892 Daxner Štefan Marko
Tisovec, 22. 12. 1822 Tisovec, 11. 4. 1892
Mikuláš Štefan  Ferienčík, 1825 - 1881 Ferienčík Mikuláš Štefan
Zvolen, 30. 7. 1825 Martin, 3. 3. 1881
Koloman Kolomi Geraldini, 1908 - 1997 Geraldini Koloman Kolomi
Terchová, 24. 10. 1908 Miramar, Argentína, 27. 10. 1997
Janka Guzová Becková, 1917 - 1993 Guzová Becková Janka
Žakarovce, 4. 4. 1917 New York, 20. 2. 1993
Maša Haľamová, 1908 - 1995 Haľamová Maša
Blatnica, 28. 8. 1908 Bratislava, 17. 7. 1995
František Hečko, 1905 - 1960 Hečko František
Suchá nad Parnou, 10. 6. 1905 Martin, 1. 3. 1960
Naďa Hejná, 1906 - 1994 Hejná Naďa
Martin, 6. 10. 1906 Štiavnička, 7. 2. 1994
Emil Horváth, 1923 - 2001 Horváth Emil
České Brezovo - Zlatno, 27. 8. 1923 Svit, 1. 1. 2001
Svetozár  Hurban Vajanský, 1847 - 1916 Hurban Vajanský Svetozár
Hlboké, 16. 1. 1847 Martin, 17. 8. 1916
Mária Jančová, 1908 - 2003 Jančová Mária
Oravský Podzámok - Dolná Lehota, 25. 12. 1908 Bratislava, 18. 8. 2003
Janko Jesenský, 1874 - 1945 Jesenský Janko
Martin, 31. 12. 1874 Bratislava, 27. 12. 1945
Ján Kalinčiak, 1822 - 1871 Kalinčiak Ján
Martin - Horné Záturčie, 10. 8. 1822 Martin, 16. 6. 1871
Janko Kráľ, 1822 - 1876 Kráľ Janko
Liptovský Mikuláš, 24. 4. 1822 Zlaté Moravce, 23. 5. 1876
Martin Kukučín, 1860 - 1928 Kukučín Martin
Jasenová, 17. 5. 1860 Pakrac, 21. 5. 1928
Andrej  Lettrich, 1922 - 1993 Lettrich Andrej
Dubové, 3. 2. 1922 Bratislava, 7. 9. 1993
Hana Meličková Rapantová, 1900 - 1978 Meličková Rapantová Hana
Martin, 27. 1. 1900 Bratislava, 7. 1. 1978
Oto Opršal, 1926 - 1980 Opršal Oto
Martin, 9. 2. 1926 Martin, 10. 9. 1980
Viliam Pauliny Tóth, 1826 - 1877 Pauliny Tóth Viliam
Senica, 3. 6. 1826 Martin, 6. 5. 1877
Ambro Pietor, 1843 - 1906 Pietor Ambro
Bobrovec, 15. 10. 1843 Martin, 3. 12. 1906
Karol Plicka, 1894 - 1987 Plicka Karol
Viedeň, 14. 10. 1894 Praha, 6. 5. 1987
Daniel Rapant, 1897 - 1988 Rapant Daniel
Holíč, 17. 4. 1897 Bratislava, 17. 4. 1988
Viliam Ruttkay Nedecký, 1892 - 1967 Ruttkay Nedecký Viliam
Príbovce, 14. 1. 1892 Banská Bystrica, 30. 5. 1967
Miloslav Schmidt, 1881 - 1934 Schmidt Miloslav
Mošovce, 2. 2. 1881 Martin, 8. 5. 1934
Mária  Smiešková, 1986 - 2013 Smiešková Mária
1986 2013
Pavol  Socháň, 1862 - 1941 Socháň Pavol
Liptovský Mikuláš - Vrbica, 6. 6. 1862 Bratislava, 23. 1. 1941
Dušan  Šimko, 1920 - 1984 Šimko Dušan
Martin, 1. 1. 1920 Martin, 20. 2. 1984
Fraňo Štefunko, 1903 - 1974 Štefunko Fraňo
Vlčkovce, 4. 8. 1903 Martin, 6. 4. 1974
Milan Thomka Mitrovský, 1875 - 1943 Thomka Mitrovský Milan
Martin, 1. 7. 1875 Martin, 30. 10. 1943
Bohumil Vančo, 1907 - 1990 Vančo Bohumil
Madunice, 14. 10. 1907 Burbank, USA, 25. 10. 1990

Národný cintorín

Detail cintorína:

Názov hrobu: Roy Vladimír

Číslo hrobu: 23

GPS hrobu:

49º 3' 38,993''
18º 55' 30,9081''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Roy Vladimír, 1885 - 1936


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play