Martin Kukučín

Obrázok zosnulého: "Martin Kukučín, 1860 - 1928"
Narodenie: Jasenová, 17. 5. 1860 Úmrtie: Pakrac, 21. 5. 1928
 

Významný predstaviteľ slovenského realizmu. Okrem Slovenska pôsobil aj v Chorvátsku a Južnej Amerike.

 


Životopis

Martin Kukučín – vlastným menom Matej Bencúr – sa narodil v zemianskej rodine. Absolvoval štúdium na vyššom evanjelickom gymnáziu v Revúcej /1871-1874/, v Martine a v Banskej Bystrici /1875/.

V roku 1878 sa stal učiteľom v Jasenovej. Plánoval študovať na teologickej fakulte v Bratislave, ale kvôli protislovenskej atmosfére, ktorá na tam panovala, sa nakoniec rozhodol pre štúdium medicíny v Prahe /1885-1893/. Po ukončení štúdií a praxe v Bratislave, Innsbrucku a vo Viedni sa  napokon usadil v mestečku Selce na ostrove Brač, kde dostal miesto obecného lekára.

Tu viedol svoju lekársku prax, zriadil si lekáreň a od r. 1904 sa stal aj predsedom čitateľského a kultúrneho spolku „Hrvatski Sastanak“. V tomto istom roku sa oženil, spolu s manželkou odchádzajú v r. 1906 do Južnej Ameriky a v r. 1908 sa stal mestským lekárom v meste Punta Arenas v Čile. Je to najjužnejšie mesto na čilskej pevnine, kde našlo domov mnoho chorvátskych vysťahovalcov.

Stal sa prvým lekárom Medzinárodného červeného kríža v Patagónii. Poliklinika vo východnej časti Punta Arenas nesie meno „Mateja Bencura“ a tiež najmodernejšia operačná sála v novej mestskej nemocnici. Od r. 1922 žil striedavo v Juhoslávii a na Slovensku, v roku 1925 sa kvôli vysporiadaniu majetkových záležitostí vrátil na krátky čas do Južnej Ameriky a na jar v roku 1926 sa definitívne usadil aj so svojou chorou manželkou v kúpeľoch Lipik v Chorvátsku. Tu nakoniec aj zomiera. Dočasne bol pochovaný v Záhrebe a 29.10.1928 ho pochovali na Národnom cintoríne v Martine.

Od roku 1983 uverejňoval krátke poviedky a novely z dedinského prostredia /najznámejšie sú Rysavá Jalovica, Veľkou lyžicou, Neprebudený/ v Národných novinách, Slovenských pohľadoch a ďalších periodikách. Vo svojich poviedkach sa vracia späť do svojej mladosti.

Mladé letá bola najúspešnejšia  novela s psychologickou charakteristikou postáv. Z rokov 1890-1894 pochádzajú jeho najvýznamnejšie poviedky Vianočné oblátky, Keď báčik z Chochoľova umrie, Na podkonickom bále, Mišo. Počas pobytu v Prahe písal fejtóny, črty, recenzie, reportáže či príspevky memoárového charakteru.

Na ostrove Brač pokračoval v spomienkach na Prahu a rodné Slovensko, no postupne sa v jeho dielach objavuje aj nové prostredie, ktoré vyobrazil aj v poviedke Mišo II a hlavne v románe Dom v stráni /1911-1912/.

Päťdielny román Mať volá napísal v Južnej Amerike /1926/, pričom námety čerpal zo života chorvátskych vysťahovalcov. Najznámejšie cestopisné diela sú V Dalmácii a Na Čiernej hore, Rijeka-Rohič-Záhreb, Prechádzky po Patagónii, Dojmy z Francúzska.

Začiatky jeho tvorby sú charakteristické groteskno-humoristickou štylizáciou príbehov, no po roku 1918 sú jeho diela skôr tragicko-nostalgické a plné existencionálnych starostí o osud vlastného národa a ľudstva. Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Pridať spomienku

hrob

A P 21.04. 2015 (12:47)

Takto vyzerá hrob Martina Kukučína.

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Kukučín Martin
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Július Barč Ivan, 1909 - 1953 Barč Ivan Július
Krompachy, 1. 5. 1909 Martin, 25. 12. 1953
Martin Benka, 1888 - 1971 Benka Martin
Kostolište, 21. 9. 1888 Malacky, 28. 6. 1971
Ján  Bodenek, 1911 - 1985 Bodenek Ján
Vrútky, 6. 3. 1911 Banská Bystrica, 20. 11. 1985
Emanuel Teodor Böhm, 1909 - 1990 Böhm Emanuel Teodor
Martin - Priekopa, 1. 2. 1909 New York, 24. 12. 1990
Samuel  Cambel, 1856 - 1909 Cambel Samuel
Slovenská Ľupča, 24. 8. 1856 Budapešť, 18. 12. 1909
Jozef Cíger Hronský, 1896 - 1960 Cíger Hronský Jozef
Zvolen, 23. 2. 1896 Luján /Argentína/, 13. 7. 1960
Štefan Marko Daxner, 1822 - 1892 Daxner Štefan Marko
Tisovec, 22. 12. 1822 Tisovec, 11. 4. 1892
Mikuláš Štefan  Ferienčík, 1825 - 1881 Ferienčík Mikuláš Štefan
Zvolen, 30. 7. 1825 Martin, 3. 3. 1881
Koloman Kolomi Geraldini, 1908 - 1997 Geraldini Koloman Kolomi
Terchová, 24. 10. 1908 Miramar, Argentína, 27. 10. 1997
Janka Guzová Becková, 1917 - 1993 Guzová Becková Janka
Žakarovce, 4. 4. 1917 New York, 20. 2. 1993
Maša Haľamová, 1908 - 1995 Haľamová Maša
Blatnica, 28. 8. 1908 Bratislava, 17. 7. 1995
František Hečko, 1905 - 1960 Hečko František
Suchá nad Parnou, 10. 6. 1905 Martin, 1. 3. 1960
Naďa Hejná, 1906 - 1994 Hejná Naďa
Martin, 6. 10. 1906 Štiavnička, 7. 2. 1994
Emil Horváth, 1923 - 2001 Horváth Emil
České Brezovo - Zlatno, 27. 8. 1923 Svit, 1. 1. 2001
Svetozár  Hurban Vajanský, 1847 - 1916 Hurban Vajanský Svetozár
Hlboké, 16. 1. 1847 Martin, 17. 8. 1916
Mária Jančová, 1908 - 2003 Jančová Mária
Oravský Podzámok - Dolná Lehota, 25. 12. 1908 Bratislava, 18. 8. 2003
Janko Jesenský, 1874 - 1945 Jesenský Janko
Martin, 31. 12. 1874 Bratislava, 27. 12. 1945
Ján Kalinčiak, 1822 - 1871 Kalinčiak Ján
Martin - Horné Záturčie, 10. 8. 1822 Martin, 16. 6. 1871
Janko Kráľ, 1822 - 1876 Kráľ Janko
Liptovský Mikuláš, 24. 4. 1822 Zlaté Moravce, 23. 5. 1876
Andrej  Lettrich, 1922 - 1993 Lettrich Andrej
Dubové, 3. 2. 1922 Bratislava, 7. 9. 1993
Hana Meličková Rapantová, 1900 - 1978 Meličková Rapantová Hana
Martin, 27. 1. 1900 Bratislava, 7. 1. 1978
Oto Opršal, 1926 - 1980 Opršal Oto
Martin, 9. 2. 1926 Martin, 10. 9. 1980
Viliam Pauliny Tóth, 1826 - 1877 Pauliny Tóth Viliam
Senica, 3. 6. 1826 Martin, 6. 5. 1877
Ambro Pietor, 1843 - 1906 Pietor Ambro
Bobrovec, 15. 10. 1843 Martin, 3. 12. 1906
Karol Plicka, 1894 - 1987 Plicka Karol
Viedeň, 14. 10. 1894 Praha, 6. 5. 1987
Daniel Rapant, 1897 - 1988 Rapant Daniel
Holíč, 17. 4. 1897 Bratislava, 17. 4. 1988
Vladimír Roy, 1885 - 1936 Roy Vladimír
Kochanovce, 17. 4. 1885 Nový Smokovec, 6. 2. 1936
Viliam Ruttkay Nedecký, 1892 - 1967 Ruttkay Nedecký Viliam
Príbovce, 14. 1. 1892 Banská Bystrica, 30. 5. 1967
Miloslav Schmidt, 1881 - 1934 Schmidt Miloslav
Mošovce, 2. 2. 1881 Martin, 8. 5. 1934
Mária  Smiešková, 1986 - 2013 Smiešková Mária
1986 2013
Pavol  Socháň, 1862 - 1941 Socháň Pavol
Liptovský Mikuláš - Vrbica, 6. 6. 1862 Bratislava, 23. 1. 1941
Dušan  Šimko, 1920 - 1984 Šimko Dušan
Martin, 1. 1. 1920 Martin, 20. 2. 1984
Fraňo Štefunko, 1903 - 1974 Štefunko Fraňo
Vlčkovce, 4. 8. 1903 Martin, 6. 4. 1974
Milan Thomka Mitrovský, 1875 - 1943 Thomka Mitrovský Milan
Martin, 1. 7. 1875 Martin, 30. 10. 1943
Bohumil Vančo, 1907 - 1990 Vančo Bohumil
Madunice, 14. 10. 1907 Burbank, USA, 25. 10. 1990

Národný cintorín

Detail cintorína:

Názov hrobu: Kukučín

Číslo hrobu: 21

GPS hrobu:

49º 3' 38,7164''
18º 55' 31,177''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Kukučín Martin, 1860 - 1928


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play