Antal Péch

Obrázok zosnulého: "Antal Péch , 1822 - 1895"
Narodenie: 14. 6. 1822 Úmrtie: 18. 9. 1895
 

banský odborník a historik

 


Životopis

Študoval na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Śtiavnici a po skončení štúdií pracoval ako banský odborník v banskoštiavnickom rudnom revíre, neskôr v Jáchymove, Ostrave, Žacléri, v Kremnici a v súkromných uhoľných baniach v Uhorsku.
Pričinil sa o pozdvihnutie banskoštiavnického baníctva a hutníctva, o zintenzívnenie razenia Dedičnej štôlne cisára Jozef II. / teraz Voznickej /.

Vypracoval návrh na vyhotovovanie banských máp, ktorý sa rozšíril nielen v Uhorsku, ale aj v zahraničí. Keď poklesli ceny striebra, orientoval banskoštiavnické baníctva na ťažbu olovenozinkových rúd, čím prispel k jeho záchrane.
Zaslúžil sa aj o prestavbu a premenu banskoštiavnickej huty na centrálnu hutu, kde sa spracovávali aj rudy z iných revírov. Zozbieral tiež obsiahly materiál k dejinám banskoštiavnického a stredoslovenského baníctva, z ktorých pripravil na vy danie tri zväzky.
V roku 1873 sa Péch stal ministerským radcom a v rokoch 1889 – 1892 poslancom uhorského snemu za mesto Banskú Štiavnicu a Banskú Belú.

 Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Péch Antal
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Lorincz Csiby , 1849 - 1903 Csiby Lorincz
1849 23. 3. 1903
 Sándor Goldbrunner , 1807 - 1898 Goldbrunner Sándor
12. 2. 1807 5. 10. 1898
Karol Krutkovský , 1853 - 1905 Krutkovský Karol
18. 2. 1853 1905
Ferencz Platzer , 1842 - 1902 Platzer Ferencz
12. 9. 1842 24. 11. 1902
Vilmos Rappensberger , 1848 - 1928 Rappensberger Vilmos
14. 9. 1848 14. 10. 1928
Ferencz Rónay , 1808 - 1881 Rónay Ferencz
4. 3. 1808 18. 5. 1881
Otto Schwartz , 1847 - 1910 Schwartz Otto
29. 9. 1847 15. 3. 1910
Gyula Stuller , 1847 - 1908 Stuller Gyula
1847 1908
Imre Tóth , 1844 - 1928 Tóth Imre
27. 2. 1844 27. 1. 1928
Lothar  von Berks, 1809 - 1890 von Berks Lothar
Funfkirchen, 18. 2. 1809 Banská Štiavnica, 21. 1. 1890

Pánsky za Piargskou bránou

Detail cintorína:

Názov hrobu: Péch Antal

Číslo hrobu: 115-119

GPS hrobu:

48º 27' 16,8756''
18º 53' 33,0954''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Péch  Antal, 1822 - 1895


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play