Ferencz Platzer

Obrázok zosnulého: "Ferencz Platzer , 1842 - 1902"
Narodenie: 12. 9. 1842 Úmrtie: 24. 11. 1902
 

banský odborník

 


Životopis

V roku 1844 ukončil stredoškolské štúdium v Banskej Štiavnici, potom v rokoch 1844 – 1848 tam študoval na Baníckej a lesníckej akadémii.
V roku 1850 sa stal súkromným banským dozorcom, neskôr, v roku 1853 štátnym hlavným dozorcom banského závodu štôlne Starý Anton vo Vyhniach.
Potom v roku 1856 ho menovali banským úradníkom závodu štôlne Božie požehnanie. V roku 1870 sa stal zástupcom správcu Banského úradu na Vindšachte a v roku 1881 odborným poradcom baní jasovského prepošstva v Jasove, odkiaľ odišiel v roku 1886 do penzie. 

Platzer sa pričinil o rozvoj banskej techniky. Počas pôsobenia na Vindšachte, keď bol poverený dozorom pri razení dedičnej štôlne cisára Jozefa II. Organizoval pokusy so zavádzaním nových vŕtacích strojov, skonštruovaných ním E. Broszmannom a A. Péchom.
Pozoruhodný bol aj jeho návrh na zvýšenie výkonu ťažného stroja na šachte Leopold. Počas pôsobenia vo Vyhniach vyskúšal nový typ banského vozíka, pravdepodobne vlastnej konštrukcie, ktorý sa potom používal v banskoštiavnickom banskom obvode. Úspešne vykonával aj dozor pri výrobe vápna pre výstavbu Tabakovej továrne v Banskej Štiavnici. 

Významná bola aj publikačná činnosť F. Platzera. Uverejnil dve štúdie o rudných žilách banskoštiavnického obvodu, venoval sa problematike vedenia stlačeného vzduchu v baniach, skúmaniu účinkov pušného prachu a dynamitu pri stavebných prácach v bani, použitia el. prúdu na prenos energie a pod. porovnával aj prevádzku jednotlivých stúp a úpravárenské postupy. Tiež sa venoval dejinám baníctva a hutníctva. Za úspešné dokončenie razenia dedičnej štôlne cisára Františka Jozefa II. bol v roku 1878 vyznamenaný krížom Zlatej koruny a za celoživotnú prácu obdržal rytiersky kríž Radu Františka Jozefa.



Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Platzer Ferencz
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Lorincz Csiby , 1849 - 1903 Csiby Lorincz
1849 23. 3. 1903
 Sándor Goldbrunner , 1807 - 1898 Goldbrunner Sándor
12. 2. 1807 5. 10. 1898
Karol Krutkovský , 1853 - 1905 Krutkovský Karol
18. 2. 1853 1905
Antal Péch , 1822 - 1895 Péch Antal
14. 6. 1822 18. 9. 1895
Vilmos Rappensberger , 1848 - 1928 Rappensberger Vilmos
14. 9. 1848 14. 10. 1928
Ferencz Rónay , 1808 - 1881 Rónay Ferencz
4. 3. 1808 18. 5. 1881
Otto Schwartz , 1847 - 1910 Schwartz Otto
29. 9. 1847 15. 3. 1910
Gyula Stuller , 1847 - 1908 Stuller Gyula
1847 1908
Imre Tóth , 1844 - 1928 Tóth Imre
27. 2. 1844 27. 1. 1928
Lothar  von Berks, 1809 - 1890 von Berks Lothar
Funfkirchen, 18. 2. 1809 Banská Štiavnica, 21. 1. 1890

Pánsky za Piargskou bránou

Detail cintorína:

Názov hrobu: Platzer Ferencz

Číslo hrobu: 503

GPS hrobu:

48º 27' 16,8756''
18º 53' 33,0954''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Platzer  Ferencz, 1842 - 1902


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play