Lorincz Csiby

Obrázok zosnulého: "Lorincz Csiby , 1849 - 1903"
Narodenie: 1849 Úmrtie: 23. 3. 1903
 

lesný inžinier, vynálezca a profesor

 


Životopis

Bol lesným inžinierom, vynálezcom, profesorom Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, kde aj študoval.
Po skončení štúdia v roku 1874 sa venoval zriaďovaniu lesov a ich oceňovaniu.
Od roku 1892 viedol taxačné oddelenie lesného hospodárstva v Banskej Bystrici. V roku 1895 sa stal nástupcom profesora Szécsiho na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici
( 15.10.1895 ). Menovali ho vedúcim Katedry lesnej ťažby a zúžitkovania dreva.
Prednášal všeobecné a lesné staviteľstvo, lesnú ťažbu, rybárstvo, poľovníctvo a náuku o zbraniach.

Okrem pedagogickej práce sa na akadémii venoval racionalizácii lesných prác. Skonštruoval univerzálny lesný nakladač a merač nakládky, ako aj rôzne prístroje a pomôcky na vynášanie
a meranie v lesníctve. Ako prvý u nás sa zaoberal fotogrametriou a jej aplikáciou v lesníctve.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Csiby Lorincz
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

 Sándor Goldbrunner , 1807 - 1898 Goldbrunner Sándor
12. 2. 1807 5. 10. 1898
Karol Krutkovský , 1853 - 1905 Krutkovský Karol
18. 2. 1853 1905
Antal Péch , 1822 - 1895 Péch Antal
14. 6. 1822 18. 9. 1895
Ferencz Platzer , 1842 - 1902 Platzer Ferencz
12. 9. 1842 24. 11. 1902
Vilmos Rappensberger , 1848 - 1928 Rappensberger Vilmos
14. 9. 1848 14. 10. 1928
Ferencz Rónay , 1808 - 1881 Rónay Ferencz
4. 3. 1808 18. 5. 1881
Otto Schwartz , 1847 - 1910 Schwartz Otto
29. 9. 1847 15. 3. 1910
Gyula Stuller , 1847 - 1908 Stuller Gyula
1847 1908
Imre Tóth , 1844 - 1928 Tóth Imre
27. 2. 1844 27. 1. 1928
Lothar  von Berks, 1809 - 1890 von Berks Lothar
Funfkirchen, 18. 2. 1809 Banská Štiavnica, 21. 1. 1890

Pánsky za Piargskou bránou

Detail cintorína:

Názov hrobu: Csiby Lorincz

Číslo hrobu: 299

GPS hrobu:

48º 27' 16,8756''
18º 53' 33,0954''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Csiby  Lorincz, 1849 - 1903


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play