Sándor Goldbrunner

Obrázok zosnulého: " Sándor Goldbrunner , 1807 - 1898"
Narodenie: 12. 2. 1807 Úmrtie: 5. 10. 1898
 

právnik a banský inžinier

 


Životopis

Študoval na gymnáziu a lýceu v Banskej Štiavnici v rokoch 1822 – 1824 filozofiu na akadémii v Gyori, v rokoch 1824 – 1826 na Právnickej fakulte v Egri a Bratislave a v rokoch 1827 – 1830 na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici.
V rokoch 1830 – 1835 bol právnym zástupcom dolnouhorských banských súdov.
Od roku 1835 mestským radcom, od roku 1843 richtárom, od roku 1848 predsedom mestskej rady a starostom B. Štiavnice a v rokoch 1871 – 1874 bol hlavným županom banských miest. P
očas epidémie cholery v Banskej Štiavnici v roku 1831 zriadil provizórne nemocnice. Dal postaviť sklad obilia, v roku 1847 založil v meste sporiteľňu a v roku 1852 hlavné gymnázium. Prispel k založeniu Mestského múzea na Starom zámku, ktorý v roku 1900 sprístupnili verejnosti. Goldbrunner bol členom banskoštiavnickej lekárskej a prírodovedeckej spoločnosti, Uhorskej geologickej spoločnosti a Krajinského baníckeho a hutníckeho spolku.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Goldbrunner Sándor
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Lorincz Csiby , 1849 - 1903 Csiby Lorincz
1849 23. 3. 1903
Karol Krutkovský , 1853 - 1905 Krutkovský Karol
18. 2. 1853 1905
Antal Péch , 1822 - 1895 Péch Antal
14. 6. 1822 18. 9. 1895
Ferencz Platzer , 1842 - 1902 Platzer Ferencz
12. 9. 1842 24. 11. 1902
Vilmos Rappensberger , 1848 - 1928 Rappensberger Vilmos
14. 9. 1848 14. 10. 1928
Ferencz Rónay , 1808 - 1881 Rónay Ferencz
4. 3. 1808 18. 5. 1881
Otto Schwartz , 1847 - 1910 Schwartz Otto
29. 9. 1847 15. 3. 1910
Gyula Stuller , 1847 - 1908 Stuller Gyula
1847 1908
Imre Tóth , 1844 - 1928 Tóth Imre
27. 2. 1844 27. 1. 1928
Lothar  von Berks, 1809 - 1890 von Berks Lothar
Funfkirchen, 18. 2. 1809 Banská Štiavnica, 21. 1. 1890

Pánsky za Piargskou bránou

Detail cintorína:

Názov hrobu: Goldbrunner Sándor

Číslo hrobu: 224-225

GPS hrobu:

48º 27' 16,8756''
18º 53' 33,0954''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Goldbrunner   Sándor, 1807 - 1898


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play