Ferencz Rónay

Obrázok zosnulého: "Ferencz Rónay , 1808 - 1881"
Narodenie: 4. 3. 1808 Úmrtie: 18. 5. 1881
 

 banský odborník, dozorca stúp a referent banského riaditeľstva a vynálezca v odbore úpravy rúd

 


Životopis

Študoval na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici.
Potom pôsobil ako banský merač a banský úradník vo viacerých závodoch v banskoštiavnickom banskom obvode.
Venoval sa výskumu technológie úpravy rúd a zmodernizoval úpravníctvo v Banskej Štiavnici a okolí, čím dosiahol zvýšenie výťažku kovov
z koncentrátov.
Skonštruoval a zaviedol do praxe splavy s nepretržitou prevádzkou, niektoré banskoštiavnické stupy vybavil nárazovými splavmi, amalgamačnými mlynmi, mechanickými sedimentačnými zariadeniami, Rittingerovými triediacimi žľabmi a novými rotačnými splavmi. Viaceré z jeho návrhov sa uplatnili aj v iných európskych banských revíroch.
Z odboru úpravy publikoval viacero štúdií v odborných časopisoch.

 Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Rónay Ferencz
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Lorincz Csiby , 1849 - 1903 Csiby Lorincz
1849 23. 3. 1903
 Sándor Goldbrunner , 1807 - 1898 Goldbrunner Sándor
12. 2. 1807 5. 10. 1898
Karol Krutkovský , 1853 - 1905 Krutkovský Karol
18. 2. 1853 1905
Antal Péch , 1822 - 1895 Péch Antal
14. 6. 1822 18. 9. 1895
Ferencz Platzer , 1842 - 1902 Platzer Ferencz
12. 9. 1842 24. 11. 1902
Vilmos Rappensberger , 1848 - 1928 Rappensberger Vilmos
14. 9. 1848 14. 10. 1928
Otto Schwartz , 1847 - 1910 Schwartz Otto
29. 9. 1847 15. 3. 1910
Gyula Stuller , 1847 - 1908 Stuller Gyula
1847 1908
Imre Tóth , 1844 - 1928 Tóth Imre
27. 2. 1844 27. 1. 1928
Lothar  von Berks, 1809 - 1890 von Berks Lothar
Funfkirchen, 18. 2. 1809 Banská Štiavnica, 21. 1. 1890

Pánsky za Piargskou bránou

Detail cintorína:

Názov hrobu: Rónay Ferencz

Číslo hrobu: 131

GPS hrobu:

48º 27' 16,8756''
18º 53' 33,0954''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Rónay  Ferencz, 1808 - 1881


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play