Gyula Stuller

Obrázok zosnulého: "Gyula Stuller , 1847 - 1908"
Narodenie: 1847 Úmrtie: 1908
 

 lekár, obvodný banský chirurg

 


Životopis

Dr. Gyula Stuller bol okrem lekára a banského chirurga aj riaditeľom obchodného a úverového ústavu v B. Štiavnici a autorom práce o všeobecnom zdravotníctve v Banskej Štiavnici.
Študoval na stredných školách v Miškovci a v Rožňave a medicínu na univerzite vo Viedni. Pôsobil ako banský lekár v B. Štiavnici.

V praxi sa venoval baníckym chorobám z povolania o problematike všeobecného zdravotníctva v Banskej Štiavnici. Presadzoval výstavbu kúpeľov, sústredenie nemocníc do novej, alebo vyhovujúcej budovy, zlepšenie mestskej hygieny a pod. bol aktívnym členom a prednášateľom
v Banskoštiavnickej lekárskej a prírodovedeckej spoločnosti.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Stuller Gyula
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Lorincz Csiby , 1849 - 1903 Csiby Lorincz
1849 23. 3. 1903
 Sándor Goldbrunner , 1807 - 1898 Goldbrunner Sándor
12. 2. 1807 5. 10. 1898
Karol Krutkovský , 1853 - 1905 Krutkovský Karol
18. 2. 1853 1905
Antal Péch , 1822 - 1895 Péch Antal
14. 6. 1822 18. 9. 1895
Ferencz Platzer , 1842 - 1902 Platzer Ferencz
12. 9. 1842 24. 11. 1902
Vilmos Rappensberger , 1848 - 1928 Rappensberger Vilmos
14. 9. 1848 14. 10. 1928
Ferencz Rónay , 1808 - 1881 Rónay Ferencz
4. 3. 1808 18. 5. 1881
Otto Schwartz , 1847 - 1910 Schwartz Otto
29. 9. 1847 15. 3. 1910
Imre Tóth , 1844 - 1928 Tóth Imre
27. 2. 1844 27. 1. 1928
Lothar  von Berks, 1809 - 1890 von Berks Lothar
Funfkirchen, 18. 2. 1809 Banská Štiavnica, 21. 1. 1890

Pánsky za Piargskou bránou

Detail cintorína:

Názov hrobu: Stuller Gyula

Číslo hrobu: 137-138

GPS hrobu:

48º 27' 16,8756''
18º 53' 33,0954''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Stuller  Gyula, 1847 - 1908


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play