Eugen Broszmann

Obrázok zosnulého: "Eugen Broszmann, 1844 - 1925"
Narodenie: 29. 7. 1844 Úmrtie: 20. 5. 1925
 

banský inžinier a konštruktér banskej techniky

 


Životopis

Študoval na reálnom gymnáziu a v rokoch 1862 – 1867 na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Spočiatku pôsobil v baniach a hutách v Krompachoch, Slovinkách, potom od roku 1867 na Strojnom inšpektoráte na Vindšachte. Je popredným odborníkom v odbore banského strojníctva.
Skonštruoval pneumatické nárazové vŕtacie kladivo, ktoré patentovali aj v Nemecku a Belgicku. Zlepšil tiež záchytné zariadenia ťažných klietok, vypracoval plán na zavedenie elektrickej dopravy v šachte Ludovika v Kremnici, ktorý uviedli do prevádzky ako prvú v Uhorsku.
Zaoberal sa aj konštrukciou vodnostĺpcových strojov a strojov na pletenie oceľových lán.
Od roku 1872 bol členom Banskoštiavnickej lekárskej a prírodovedeckej spoločnosti.
Od roku 1878 Uhorskej geologickej spoločnosti a od roku 1892 Krajinskej Uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti.

 Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Broszmann Eugen
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Vojtech  Baker, 1883 - 1941 Baker Vojtech
30. 5. 1883 1. 3. 1941
Tibor Blattný , 1883 - 1969 Blattný Tibor
1883 1969
František Cibula, 1899 - 1944 Cibula František
3. 12. 1899 19. 12. 1944
Zuzana Cibulová , 1898 - 1944 Cibulová Zuzana
18. 2. 1898 19. 12. 1944
Viliam Cicka , 1899 - 1944 Cicka Viliam
1899 1944
 Lajos Cseh , 1840 - 1908 Cseh Lajos
28. 9. 1840 10. 4. 1908
Károly Faller , 1857 - 1913 Faller Károly
21. 5. 1857 30. 5. 1913
Jozef Horák , 1907 - 1974 Horák Jozef
30. 1. 1907 11. 6. 1974
Jozef Kollár, 1899 - 1982 Kollár Jozef
8. 3. 1899 21. 10. 1982
František Korbay , 1895 - 1968 Korbay František
1895 1968
Samuel Tivadar Kupčok, 1879 - 1967 Kupčok Samuel Tivadar
1879 1967
István Kuti , 1867 - 1912 Kuti István
1867 19. 4. 1912
Emil Liebermann , 1889 - 1945 Liebermann Emil
1889 1945
Ferencz Pelachy , 1858 - 1925 Pelachy Ferencz
1858 1925
Gyula Rennert , 1836 - 1905 Rennert Gyula
21. 3. 1836 21. 5. 1905
József Szitnyai , 1845 - 1906 Szitnyai József
1845 1906
Vojtech Wetzler, 1909 - 1945 Wetzler Vojtech
1909 1945
Karol  Zachar, 1852 - 1925 Zachar Karol
2. 11. 1852 22. 9. 1925

Frauenberg

Detail cintorína:

Názov hrobu: Broszmann Eugen

Číslo hrobu: 436-437

GPS hrobu:

48º 27' 21,179''
18º 53' 35,6832''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Broszmann Eugen, 1844 - 1925


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play