Jozef Horák

Obrázok zosnulého: "Jozef Horák , 1907 - 1974"
Narodenie: 30. 1. 1907 Úmrtie: 11. 6. 1974
 

spisovateľ, redaktor a učiteľ, laureát štátnej ceny

 


Životopis

Do roku 1927 študoval na gymnáziu na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici. V rokoch 1927 – 1946 bol učiteľom v Podhorí – Teplej, v rokoch 1946 – 1948 bol ľudovovýchovným referentom Matice slovenskej v Martine, redaktorom časopisu Slniečko a edícií Knižnica Slniečka, Most a Kvety, v rokoch 1948 – 1953 pôsobil ako riaditeľ školy v Antole, v rokoch 1953 – 1964 v B. Štiavnici – Podsitnianskej a v rokoch 1964 – 1967 vyučoval v Banskej Štiavnici. Publikačne bol činný od roku 1927.

Bebutoval knižnou zbierkou povestí Sitniansky vatrár, inšpirovanou povesťami z okolia Sitna. Časť jeho tvorby poznačila lyrizovaná próza. Orientáciu jeho prózy ovplyvnil záujem o minulosť rodného kraja a tak sa historická téma stala jej pevnou súčasťou. Pri písaní svojich literárnych diel spojil tak štúdium historických prameňov a tvorivú fantáziu umelca. Dejiny Banskej Štiavnice a jej okolia boli námetom jeho najhodnotnejších románov Zlaté mesto a Smrť prichádza k zlatému mestu. Tieto romány sú historickou freskou života mesta Banská Štiavnica v 16. a 17 storočí.

Publikačne najskôr spolupracovali s regionálnymi časopismi, potom uverejňoval svoje články v periodikách Kultúra, Kultúrny život, Slovenské pohľady, Slniečko, Matičné čítanie, Slovenský učiteľ, Život. Od roku 1971 bol členom výboru a od roku 1972 druhým podpredsedom Matice slovenskej, členom výboru Zväzu slovenských spisovateľov a Zväzu československých spisovateľov.

V roku 1966 sa stali laureátom Štátnej ceny K. Gottwalda.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Horák Jozef
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Vojtech  Baker, 1883 - 1941 Baker Vojtech
30. 5. 1883 1. 3. 1941
Tibor Blattný , 1883 - 1969 Blattný Tibor
1883 1969
Eugen Broszmann, 1844 - 1925 Broszmann Eugen
29. 7. 1844 20. 5. 1925
František Cibula, 1899 - 1944 Cibula František
3. 12. 1899 19. 12. 1944
Zuzana Cibulová , 1898 - 1944 Cibulová Zuzana
18. 2. 1898 19. 12. 1944
Viliam Cicka , 1899 - 1944 Cicka Viliam
1899 1944
 Lajos Cseh , 1840 - 1908 Cseh Lajos
28. 9. 1840 10. 4. 1908
Károly Faller , 1857 - 1913 Faller Károly
21. 5. 1857 30. 5. 1913
Jozef Kollár, 1899 - 1982 Kollár Jozef
8. 3. 1899 21. 10. 1982
František Korbay , 1895 - 1968 Korbay František
1895 1968
Samuel Tivadar Kupčok, 1879 - 1967 Kupčok Samuel Tivadar
1879 1967
István Kuti , 1867 - 1912 Kuti István
1867 19. 4. 1912
Emil Liebermann , 1889 - 1945 Liebermann Emil
1889 1945
Ferencz Pelachy , 1858 - 1925 Pelachy Ferencz
1858 1925
Gyula Rennert , 1836 - 1905 Rennert Gyula
21. 3. 1836 21. 5. 1905
József Szitnyai , 1845 - 1906 Szitnyai József
1845 1906
Vojtech Wetzler, 1909 - 1945 Wetzler Vojtech
1909 1945
Karol  Zachar, 1852 - 1925 Zachar Karol
2. 11. 1852 22. 9. 1925

Frauenberg

Detail cintorína:

Názov hrobu: Horák Jozef

Číslo hrobu: 668-669

GPS hrobu:

48º 27' 21,179''
18º 53' 35,6832''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Horák  Jozef, 1907 - 1974


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play