Karol Zachar

Obrázok zosnulého: "Karol  Zachar, 1852 - 1925"
Narodenie: 2. 11. 1852 Úmrtie: 22. 9. 1925
 

zakladateľ, výrobca najznámejšej a poslednej dielne na výrobu hlinených fajok na Slovensku, člen mestského zastupiteľského zboru, okresného výboru a zakladajúci člen Katolíckeho zboru

 


Životopis

Tento banskoštiavnický rodák, syn krajčíra sa pravdepodobne vyučil u zvolenského výrobcu fajok Eduarda Takáča. Najprv pracoval sám na svahu pod Paradajzom, na Dolnej Resli, neskôr na Dolnej ulici.
Osamostatnil sa v rokoch 1875 – 1880. v roku 1891 sa z existenčných dôvodov spojil s Heluthom Gramatikom a na začiatku 20. storočia s výrobcom vrchnáčikov a kovaní na fajky s Jozefom Veselým. Po jeho smrti dielňu prevzal v roku 1925 jeho synovec Rudolf Môczik s pôvodným firemným označením, definitívne zanikla v roku 1959.

 

Karol Zachar bol najznámejším výrobcom hlinených fajok, tzv. štiavničiek, ktoré si svojou kvalitou získali dôležité miesto nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Svojou výrobou nadväzoval na bohaté tradície banskoštiavnického fajkárstva. Štiavničky sa vyvážali do Nemecka, Talianska, Belgicka, Ruska, Kanady, Anglicka, Egypta, Indie, na Kubu, Mexika, i USA, prezentovali sa na mnohých svetových výstavách, kde získavali najvyššie ocenenia.

Zacharove fajky mali rôzne tvary, farbu i výzdobu podľa požiadaviek trhu. Typické boli valcovité, hranolovité, často s mušľovitým alebo diskovitým dnom, figurálne, na frontálnej strane hlavičky fajky s reliéfom s motívom Banskej Štiavnice, ale aj s motívom baníckym, hasičským, roľníckym, atď. rôznorodé boli aj farbou – hnedá, čierna, škvrtnitá, tzv. mramorová, označené boli značkou výrobcu, ale a značkou kvality, z dôvodu ich falšovania.

 

V Slovenskom banskom múzeu – Starý zámok sa nachádza expozícia Zacharovej fajkárskej dielne, ktorá dokumentuje nielen finálne výrobky dielne, ale aj technológiou, pracovné náradie, funkčné stroje, písomnú dokumentáciu. Výnimočnosť expozície spočíva v tom, že pracovníci múzea počas rôznych kultúrnych akciách demonštrujú výrobu svetoznámych fajok – štiavničiek.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Zachar Karol
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Vojtech  Baker, 1883 - 1941 Baker Vojtech
30. 5. 1883 1. 3. 1941
Tibor Blattný , 1883 - 1969 Blattný Tibor
1883 1969
Eugen Broszmann, 1844 - 1925 Broszmann Eugen
29. 7. 1844 20. 5. 1925
František Cibula, 1899 - 1944 Cibula František
3. 12. 1899 19. 12. 1944
Zuzana Cibulová , 1898 - 1944 Cibulová Zuzana
18. 2. 1898 19. 12. 1944
Viliam Cicka , 1899 - 1944 Cicka Viliam
1899 1944
 Lajos Cseh , 1840 - 1908 Cseh Lajos
28. 9. 1840 10. 4. 1908
Károly Faller , 1857 - 1913 Faller Károly
21. 5. 1857 30. 5. 1913
Jozef Horák , 1907 - 1974 Horák Jozef
30. 1. 1907 11. 6. 1974
Jozef Kollár, 1899 - 1982 Kollár Jozef
8. 3. 1899 21. 10. 1982
František Korbay , 1895 - 1968 Korbay František
1895 1968
Samuel Tivadar Kupčok, 1879 - 1967 Kupčok Samuel Tivadar
1879 1967
István Kuti , 1867 - 1912 Kuti István
1867 19. 4. 1912
Emil Liebermann , 1889 - 1945 Liebermann Emil
1889 1945
Ferencz Pelachy , 1858 - 1925 Pelachy Ferencz
1858 1925
Gyula Rennert , 1836 - 1905 Rennert Gyula
21. 3. 1836 21. 5. 1905
József Szitnyai , 1845 - 1906 Szitnyai József
1845 1906
Vojtech Wetzler, 1909 - 1945 Wetzler Vojtech
1909 1945

Frauenberg

Detail cintorína:

Názov hrobu: Karol Zachar

Číslo hrobu: 747-749

GPS hrobu:

48º 27' 21,179''
18º 53' 35,6832''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Zachar Karol , 1852 - 1925


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play