Jozef Kollár

Obrázok zosnulého: "Jozef Kollár, 1899 - 1982"
Narodenie: 8. 3. 1899 Úmrtie: 21. 10. 1982
 

maliar

 


Životopis

Študoval na piaristickom gymnáziu v Banskej Štiavnici a do roku 1917 na reálnom gymnáziu v Košiciach, kde súčasne študoval i na tamojšej maliarskej škole E. Halásza-Hradila. V štúdiu maliarstva pokračoval v rokoch 1920-1921 na Akadémii výtvarných umení v Mníchove a v rokoch 1922 -1929 na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti u profesora J. Rudnaya. Potom prišiel na Slovensko.
V roku 1931 bol na študijnom pobyte v Taliansku a po návrate v rokoch 1932 – 1933 sa snaží vytvoriť v Piešťanoch maliarsku kolóniu.
Od roku 1937 žil a tvoril v Banskej Štiavnici.
Na začiatku svojej tvorby bol dôsledným vyznávačom budapeštianskeho učiteľa. Jeho umenie, vychádzajúce z ticha štiavnického ateliéru je zamerané na krajinomaľbu, ktorá bola skôr odrazom jeho citových stavov k prírode, ale aj k človeku, nie dokumentom stavu mesta Banská Štiavnica a jeho okolia. Jeho tvorivá metóda sa vyznačovala pomerne veľkými formátmi. Prejavil sa ako intímny lyrik, inokedy ako tvorca veľkorysých panorám, monumentálnej skladby hmôt a farieb.
V roku 1959 mu udelili titul zaslúžilého umelca, v roku 1969 bol vyznamenaný Radom práce a v roku 1972 mu bol udelený titul národný umelec.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Kollár Jozef
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Vojtech  Baker, 1883 - 1941 Baker Vojtech
30. 5. 1883 1. 3. 1941
Tibor Blattný , 1883 - 1969 Blattný Tibor
1883 1969
Eugen Broszmann, 1844 - 1925 Broszmann Eugen
29. 7. 1844 20. 5. 1925
František Cibula, 1899 - 1944 Cibula František
3. 12. 1899 19. 12. 1944
Zuzana Cibulová , 1898 - 1944 Cibulová Zuzana
18. 2. 1898 19. 12. 1944
Viliam Cicka , 1899 - 1944 Cicka Viliam
1899 1944
 Lajos Cseh , 1840 - 1908 Cseh Lajos
28. 9. 1840 10. 4. 1908
Károly Faller , 1857 - 1913 Faller Károly
21. 5. 1857 30. 5. 1913
Jozef Horák , 1907 - 1974 Horák Jozef
30. 1. 1907 11. 6. 1974
František Korbay , 1895 - 1968 Korbay František
1895 1968
Samuel Tivadar Kupčok, 1879 - 1967 Kupčok Samuel Tivadar
1879 1967
István Kuti , 1867 - 1912 Kuti István
1867 19. 4. 1912
Emil Liebermann , 1889 - 1945 Liebermann Emil
1889 1945
Ferencz Pelachy , 1858 - 1925 Pelachy Ferencz
1858 1925
Gyula Rennert , 1836 - 1905 Rennert Gyula
21. 3. 1836 21. 5. 1905
József Szitnyai , 1845 - 1906 Szitnyai József
1845 1906
Vojtech Wetzler, 1909 - 1945 Wetzler Vojtech
1909 1945
Karol  Zachar, 1852 - 1925 Zachar Karol
2. 11. 1852 22. 9. 1925

Frauenberg

Detail cintorína:

Názov hrobu: Kollár Jozef

Číslo hrobu: 630-632

GPS hrobu:

48º 27' 21,179''
18º 53' 35,6832''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Kollár Jozef, 1899 - 1982


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play