József Szitnyai

Obrázok zosnulého: "József Szitnyai , 1845 - 1906"
Narodenie: 1845 Úmrtie: 1906
 

advokát a starosta mesta Banská Štiavnica

 


Životopis

Pochádzal zo Svätého Antona. Stredné školy vyštudoval v Banskej Štiavnici, Vacove, Nagyszambate, právo vo Viedni a Budapešti.
Do roku 1872 vykonával advokátsku prax, potom sa stal hlavným notárom. V roku 1895 bol zvolený za starostu mesta Banská Štiavnica.
Za jeho pôsobenia mesto Banská Štiavnica zaznamenalo rozkvet. Svojim konaním chránil majetok mesta, ako aj mestských lesov. Pre mesto získal aj kúpele Vyhne. Dal usporiadať mestský archív a jeho zásluhou bolo sprístupnené Mestské múzeum na Starom zámku.
Jeho heslom bolo : „ Všetko pre mesto, nič pre seba“.
Szitnyai József nesúhlasil s odsťahovaním Vysokej školy baníckej a lesníckej a konal tak, aby táto inštitúcia naďalej sídlila v Banskej Štiavnici. Aktívne sa zúčastňoval verejného života, zakladal spoločenské krúžky a osvetové spolky. Za svoju prácu obdržal niekoľko kráľovských uznaní.
V roku 1899 bol menovaný za kráľovského radcu. V časopise Bányaszati és kohaszati lapok a inde publikoval mnoho článkov o histórii Banskej Štiavnici. Veľmi zaujímavá a podnetná bola jeho štúdia História zásoby rudy a kovu alebo Hnutie banských robotníkov v 16. storočí.

 Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Szitnyai József
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Vojtech  Baker, 1883 - 1941 Baker Vojtech
30. 5. 1883 1. 3. 1941
Tibor Blattný , 1883 - 1969 Blattný Tibor
1883 1969
Eugen Broszmann, 1844 - 1925 Broszmann Eugen
29. 7. 1844 20. 5. 1925
František Cibula, 1899 - 1944 Cibula František
3. 12. 1899 19. 12. 1944
Zuzana Cibulová , 1898 - 1944 Cibulová Zuzana
18. 2. 1898 19. 12. 1944
Viliam Cicka , 1899 - 1944 Cicka Viliam
1899 1944
 Lajos Cseh , 1840 - 1908 Cseh Lajos
28. 9. 1840 10. 4. 1908
Károly Faller , 1857 - 1913 Faller Károly
21. 5. 1857 30. 5. 1913
Jozef Horák , 1907 - 1974 Horák Jozef
30. 1. 1907 11. 6. 1974
Jozef Kollár, 1899 - 1982 Kollár Jozef
8. 3. 1899 21. 10. 1982
František Korbay , 1895 - 1968 Korbay František
1895 1968
Samuel Tivadar Kupčok, 1879 - 1967 Kupčok Samuel Tivadar
1879 1967
István Kuti , 1867 - 1912 Kuti István
1867 19. 4. 1912
Emil Liebermann , 1889 - 1945 Liebermann Emil
1889 1945
Ferencz Pelachy , 1858 - 1925 Pelachy Ferencz
1858 1925
Gyula Rennert , 1836 - 1905 Rennert Gyula
21. 3. 1836 21. 5. 1905
Vojtech Wetzler, 1909 - 1945 Wetzler Vojtech
1909 1945
Karol  Zachar, 1852 - 1925 Zachar Karol
2. 11. 1852 22. 9. 1925

Frauenberg

Detail cintorína:

Názov hrobu: Szitnyai József

Číslo hrobu: 502-503

GPS hrobu:

48º 27' 21,179''
18º 53' 35,6832''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Szitnyai  József, 1845 - 1906


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play