Lajos Cseh

Obrázok zosnulého: " Lajos Cseh , 1840 - 1908"
Narodenie: 28. 9. 1840 Úmrtie: 10. 4. 1908
 

banský inžinier a banský geológ

 


Životopis

V rokoch 1860 – 1863 študoval na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Potom striedavo pracoval v banských podnikoch v Banskej Štiavnici, krátku dobu viedol aj prax poslucháčov v rokoch 1898 – 1904 na akadémii, kde pôsobil aj predtým v rokoch 1866 – 1868, kedy zastupoval profesora Edeho Poschla.
Venoval sa mineralógii, petrografii a ložiskovej geológii. Jeho teórie a poznatky v tejto oblasti boli uznávané doma aj v zahraničí. Vypracoval metodiku práce banského geológa, ktorú uplatnil pri geologickom mapovaní banských diel v okolí Banskej Štiavnice, vykonávanom spolu so Sándorom Gesellom a Józsefom Szabóom.
V roku 1908 bol penzionovaný. Nerastné, horninové a ložiskové zbierky, ktoré zhromažďovali sa v roku 1927 stali základom geologickej expozície Štátneho banského múzea D. Štúra a dnes sú súčasťou zbierky oddelenia geológie a mineralógie SBM v Banskej Štiavnici.
Vo svojej vedeckej štúdii Banská geológia, jej sumarizácia a modernizácia okrem iného použil prvýkrát pozdrav „ Dobré šťastie“ ( Jó szerencsét ) , ktorý sa stal baníckym pozdravom.Stáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Cseh Lajos
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Vojtech  Baker, 1883 - 1941 Baker Vojtech
30. 5. 1883 1. 3. 1941
Tibor Blattný , 1883 - 1969 Blattný Tibor
1883 1969
Eugen Broszmann, 1844 - 1925 Broszmann Eugen
29. 7. 1844 20. 5. 1925
František Cibula, 1899 - 1944 Cibula František
3. 12. 1899 19. 12. 1944
Zuzana Cibulová , 1898 - 1944 Cibulová Zuzana
18. 2. 1898 19. 12. 1944
Viliam Cicka , 1899 - 1944 Cicka Viliam
1899 1944
Károly Faller , 1857 - 1913 Faller Károly
21. 5. 1857 30. 5. 1913
Jozef Horák , 1907 - 1974 Horák Jozef
30. 1. 1907 11. 6. 1974
Jozef Kollár, 1899 - 1982 Kollár Jozef
8. 3. 1899 21. 10. 1982
František Korbay , 1895 - 1968 Korbay František
1895 1968
Samuel Tivadar Kupčok, 1879 - 1967 Kupčok Samuel Tivadar
1879 1967
István Kuti , 1867 - 1912 Kuti István
1867 19. 4. 1912
Emil Liebermann , 1889 - 1945 Liebermann Emil
1889 1945
Ferencz Pelachy , 1858 - 1925 Pelachy Ferencz
1858 1925
Gyula Rennert , 1836 - 1905 Rennert Gyula
21. 3. 1836 21. 5. 1905
József Szitnyai , 1845 - 1906 Szitnyai József
1845 1906
Vojtech Wetzler, 1909 - 1945 Wetzler Vojtech
1909 1945
Karol  Zachar, 1852 - 1925 Zachar Karol
2. 11. 1852 22. 9. 1925

Frauenberg

Detail cintorína:

Názov hrobu: Cseh Lajos

Číslo hrobu: 501

GPS hrobu:

48º 27' 21,179''
18º 53' 35,6832''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Cseh   Lajos, 1840 - 1908


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play